Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Bībele internetā | SVĒTO RAKSTU JAUNĀS PASAULES TULKOJUMS

Filipiešiem 4:1—23

4  Tad nu, mani mīļie brāļi, pēc kuriem es ilgojos, mans prieks un vainags, stāviet stingri Kungā, mīļotie, kā esmu norādījis!  Kā Eiodiju, tā Sintihu es mudinu būt vienprātīgām Kungā.  Jā, es lūdzu arī tevi, savu īsto darbabiedru, palīdzēt viņām, kas labās vēsts dēļ ir cīnījušās kopā ar mani, Klēmentu un maniem pārējiem darbabiedriem, kuru vārdi ir dzīvības grāmatā.  Allaž priecājieties Kungā! Es teikšu vēlreiz: priecājieties!  Jūsu saprātīgums* lai kļūst zināms visiem cilvēkiem. Kungs ir tuvu.  Ne par ko neraizējieties, bet it visā dariet savus lūgumus zināmus Dievam lūgšanās un karstās lūgsnās līdz ar pateicību,  un Dieva miers, kas pārspēj visu sapratni, sargās jūsu sirdi un prātu Kristū Jēzū.  Beidzot, brāļi, kas vien ir patiess, nozīmīgs*, taisns, tīrs, jauks, uzslavas cienīgs, tikumīgs un slavējams, par to domājiet!  Ko jūs no manis esat iemācījušies, pieņēmuši, dzirdējuši un manī redzējuši, to dariet, un miera Dievs būs ar jums. 10  Es bezgala priecājos Kungā, ka nu beidzot jūsu rūpes par mani ir atplaukušas no jauna. Jūs gan arī iepriekš domājāt par mani, bet jums nebija izdevības to apliecināt. 11  Es to nesaku tāpēc, ka ciestu trūkumu, — es esmu iemācījies būt apmierināts jebkādos apstākļos. 12  Es protu iztikt ar mazumiņu un protu dzīvot pārpilnībā. Visā un visos apstākļos es esmu iemācījies būt apmierināts: gan būdams paēdis, gan būdams izsalcis, gan tad, kad man ir pārpilnība, gan tad, kad ciešu trūkumu. 13  Es visu spēju viņā, kas man dod spēku. 14  Tomēr jūs labi darījāt, ka palīdzējāt man grūtībās. 15  Jūs, filipieši, taču zināt, ka pēc tam, kad jūs pirmo reizi bijāt dzirdējuši labo vēsti un es biju aizgājis no Maķedonijas, neviena draudze, izņemot jūsējo, nepiedalījās došanā un ņemšanā kopā ar mani, 16  bet jūs pat uz Tesaloniku kā vienreiz, tā otrreiz sūtījāt to, kas man bija vajadzīgs. 17  Nav tā, ka es izlūgtos no jums dāvanu, nē, es vēlos redzēt augļus, kas vairotu jūsu bagātību. 18  Man ir viss nepieciešamais un pat vēl vairāk. Tagad, kad es no Epafrodita esmu saņēmis jūsu sūtījumu — saldu smaržu, pieņemamu, Dievam patīkamu upuri —, man visa kā ir diezgan. 19  Bet mans Dievs pēc sava goda bagātības caur Kristu Jēzu pilnībā apmierinās visas jūsu vajadzības. 20  Mūsu Dievam un Tēvam lai ir gods mūžu mūžos! Āmen. 21  Sveiciniet visus svētos, kas ir vienoti ar Kristu Jēzu. Jūs sveicina brāļi, kas ir pie manis. 22  Jūs sveicina visi svētie, bet īpaši tie, kas pieder pie imperatora saimes. 23  Lai Kunga Jēzus Kristus labvēlība ir ar jūsu garu!

Zemsvītras piezīmes

Vai ”piekāpība”.
Vai ”pelnījis nopietnu uzmanību”.