Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

Filipiešiem 3:1—21

3  Beidzot, mani brāļi, priecājieties Kungā! Man nav grūti jums rakstīt vienu un to pašu, jo tas jūs pasargās.  Uzmanieties no suņiem*! Uzmanieties no tiem, kas dara ļaunu! Uzmanieties no tiem, kas sagraiza miesu!  Īstā apgraizīšana ir mums, jo mēs kalpojam* Dieva gara spēkā un lepojamies ar Kristu Jēzu, nevis paļaujamies uz miesu,  kaut gan, ja kādam ir pamats paļauties uz miesu, tad tas esmu es. Ja kāds cits domā, ka var paļauties uz miesu, tad es vēl jo vairāk:  astotajā dienā apgraizīts, cēlies no Izraēla, no Benjamīna cilts, ebrejs no ebrejiem; runājot par bauslību — farizejs;  runājot par dedzību — draudzes vajātājs; runājot par taisnību, ko dod bauslība, — nevainojams.  Bet visu, kas man bija ieguvums, es Kristus dēļ atzinu par zaudējumu.  Patiesi, es visu uzskatu par zaudējumu, ņemot vērā, cik daudz pārākas ir zināšanas par manu Kungu Kristu Jēzu. Viņa dēļ es to visu biju ar mieru zaudēt un uzskatu par atkritumiem, lai iegūtu Kristu  un būtu vienots ar viņu — nevis paša taisnības dēļ, ko būtu ieguvis, ievērodams bauslību, bet tās taisnības dēļ, ko dod ticība Kristum, proti, tās taisnības dēļ, ko uz ticības pamata piešķir Dievs. 10  Es vēlos pazīt viņu un viņa augšāmcelšanas spēku un būt līdzdalīgs viņa ciešanās, mirstot tādā pašā nāvē kā viņš, 11  lai, ja iespējams, sasniegtu agrīno augšāmcelšanu no mirušajiem. 12  Nav tā, ka es jau būtu saņēmis balvu vai kļuvis pilnīgs, bet es tiecos uz priekšu, lai satvertu to, kam Kristus Jēzus mani ir izraudzījis*. 13  Brāļi, es neuzskatu, ka jau būtu to satvēris, bet viens gan ir skaidrs: aizmirsdams to, kas aiz manis, un stiepdamies pēc tā, kas priekšā, 14  es tiecos pretī mērķim pēc balvas — Dieva debesu aicinājuma caur Kristu Jēzu. 15  Tad nu visi, kas esam sasnieguši briedumu, domāsim tā, bet, ja jūs par kaut ko esat citās domās, Dievs jums atklās, kā jādomā. 16  Bet, lai cik daudz mēs būtu sasnieguši, iesim arī turpmāk to pašu ceļu! 17  Brāļi, sekojiet visi kopā manai priekšzīmei un vērojiet tos, kuri dzīvo pēc tā parauga, ko mēs jums esam rādījuši. 18  Jo daudzi, ko es bieži esmu pieminējis un tagad pieminu pat ar asarām, dzīvo kā Kristus moku staba ienaidnieki. 19  Viņu gals ir iznīcība, viņu dievs ir vēders, un viņu gods īstenībā ir apkaunojums; viņi domā tikai par zemes lietām. 20  Bet mūsu pilsonība ir debesīs, un no turienes mēs ar ilgām gaidām glābēju, Kungu Jēzu Kristu, 21  kas izmantos savu vareno spēku, lai, pārvēršot mūsu necilo miesu, to darītu līdzīgu savai cildenajai miesai un lai visu pakļautu sev.

Zemsvītras piezīmes

T.i., cilvēkiem, kuru rīcība no morāles viedokļa ir pretīga.
Vai ”veicam svētu kalpošanu”. Sk. Mt 4:10, zemsv. piez.
Burt. ”satvēris”.