Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Bībele internetā | SVĒTO RAKSTU JAUNĀS PASAULES TULKOJUMS

Efesiešiem 6:1—24

6  Bērni, paklausiet saviem vecākiem Kungā, jo tā darīt ir pareizi.  ”Godā tēvu un māti!” — tas ir pirmais bauslis, kam līdzi nāk solījums:  ”Lai tev labi klātos un tu ilgi dzīvotu uz zemes.”  Tēvi, nekaitiniet savus bērnus, bet gādājiet par tiem, tos audzinot un pamācot tā, kā grib Jehova.  Kalpi, paklausiet saviem kungiem uz zemes tāpat kā Kristum — ar cieņu un bijību, no tīras sirds,  ne tikai acu priekšā kā tādi, kas grib izpatikt cilvēkiem, bet kā Kristus kalpi, ar visu sirdi un dvēseli pildīdami Dieva gribu.  Kalpojiet labprāt, it kā Jehovam, nevis cilvēkiem,  jo jūs zināt, ka ikviens, kas dara labu, saņems to pašu atpakaļ no Jehovas, vai viņš būtu vergs vai brīvais.  Arī jūs, kungi, tāpat izturieties pret viņiem, atsakoties no draudiem, jo jūs zināt, ka gan viņiem, gan jums ir Kungs debesīs, un viņa acīs cilvēka stāvoklim nav nozīmes. 10  Visbeidzot, topiet aizvien stiprāki Kungā un viņa varenajā spēkā! 11  Tērpieties pilnā apbruņojumā, ko dod Dievs, lai jūs spētu stāties pretī Velna viltībām, 12  jo mūsu cīņa ir nevis pret miesu un asinīm, bet pret valdībām un varām, pret šīs tumsas pasaules valdniekiem, pret ļaunajiem garīgajiem spēkiem debesīs. 13  Tāpēc ņemiet pilnu apbruņojumu, ko dod Dievs, lai jūs spētu tiem pretoties ļaunajā dienā un, izdarījuši visu, kā nākas, paliktu nelokāmi. 14  Tad nu stāviet stingri, apjozušies ar patiesības jostu, aplikuši taisnības bruņas 15  un apāvuši kājas ar gatavību sludināt labo vēsti par mieru. 16  Vienmēr satveriet lielo ticības vairogu, ar ko jūs varēsiet apdzēst visas ļaunā degošās bultas. 17  Tāpat paņemiet glābšanas bruņucepuri un gara zobenu, tas ir, Dieva vārdu, 18  un garā lūdziet Dievu katrā piemērotā brīdī, vērsdamies pie viņa ar dažādām lūgšanām un karstiem lūgumiem. Tādēļ jums pastāvīgi jāpaliek nomodā, karsti lūdzot par visiem svētajiem, 19  arī par mani, lai es, atvēris muti, spētu runāt brīvi un darīt zināmu labās vēsts dievišķo noslēpumu — 20  tās važās kaltais vēstnieks es esmu — un lai es par to runātu droši, kā man pienākas. 21  Bet, lai jūs zinātu, kā man klājas un ko es daru, to visu jums pastāstīs Tihiks, mīļais brālis un uzticamais kalpotājs Kungā. 22  Tieši tādēļ es viņu sūtu pie jums, lai jūs uzzinātu, kas ar mums notiek, un lai viņš mierinātu jūsu sirdis. 23  Lai brāļiem ir miers un mīlestība līdz ar ticību no Dieva, mūsu Tēva, un Kunga Jēzus Kristus. 24  Lai Dieva labvēlība ir ar visiem, kas mīl mūsu Kungu Jēzu Kristu ar neiznīcīgu mīlestību.

Zemsvītras piezīmes