Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Bībele internetā | SVĒTO RAKSTU JAUNĀS PASAULES TULKOJUMS

Atklāsmes 9:1—21

9  Piektais eņģelis pūta tauri. Un es redzēju zvaigzni, kas bija nokritusi no debesīm uz zemi, un tai iedeva bezdibeņa atslēgu.  Zvaigzne atvēra bezdibeni, un no tā kā no lielas krāsns pacēlās dūmi, no kuriem satumsa saule un gaiss.  No dūmiem pār zemi nāca siseņi, un tiem tika piešķirta vara, kāda uz zemes ir skorpioniem.  Tiem sacīja, lai neaiztiek zemes zāli, nevienu zaļo augu un nevienu koku, bet tikai tos cilvēkus, kam uz pieres nav Dieva zīmoga.  Un siseņiem tika ļauts tos nevis nogalināt, bet mocīt piecus mēnešus, un šīs mokas bija tādas, kādas cilvēkam rada skorpiona dzēliens.  Tajās dienās ļaudis meklēs nāvi, bet to neatradīs, un viņi ilgosies mirt, bet nāve bēgs no viņiem.  Pēc izskata siseņi atgādināja kaujai sagatavotus zirgus, uz to galvām bija kaut kas līdzīgs zelta kroņiem, un to sejas bija kā cilvēku sejas,  bet to mati — kā sieviešu mati. Tiem bija zobi kā lauvām  un bruņas kā dzelzs bruņas. To spārnu skaņa bija kā kaujas ratu troksnis, kad daudzi zirgi traucas kaujā. 10  Tiem bija arī astes un dzeloņi kā skorpioniem, un astēs bija to vara sagādāt cilvēkiem sāpes piecus mēnešus. 11  Tiem ir savs ķēniņš, bezdibeņa eņģelis. Viņa vārds ebrejiski ir Abadons*, bet grieķiski — Apollions*. 12  Pirmās bēdas ir pagājušas — bet, lūk, tālāk nāk vēl divas. 13  Sestais eņģelis pūta tauri, un es dzirdēju vienu balsi no Dieva priekšā esošā zelta altāra ragiem 14  sakām sestajam eņģelim, kam bija taure: ”Atraisi četrus eņģeļus, kas ir sasieti pie lielās upes Eifratas!” 15  Un četri eņģeļi, kas bija sagatavoti tai stundai, dienai, mēnesim un gadam, tika atraisīti, lai nonāvētu trešo daļu cilvēku. 16  Un jātnieku skaits karaspēkā bija divas miriāžu miriādes*. Es dzirdēju viņu skaitu. 17  Zirgi un tie, kas tajos sēdēja, parādībā izskatījās šādi: tiem bija ugunssarkanas, tumši zilas un sēra dzeltenas bruņas, zirgu galvas bija kā lauvu galvas, un tiem no mutes nāca uguns, dūmi un sērs. 18  Šajās trijās nelaimēs — no uguns, dūmiem un sēra, kas tiem nāca no mutes, — gāja bojā trešā daļa cilvēku. 19  Jo zirgu vara ir to mutēs un astēs, kuras ir līdzīgas čūskām un kurām ir galvas, un ar tām tie nes postu. 20  Bet pārējie cilvēki, kas šajās nelaimēs negāja bojā, nenožēloja to, ko bija darījuši ar savām rokām, un nepārstāja pielūgt dēmonus, kā arī zelta, sudraba, vara, akmens un koka elkus, kuri nespēj ne redzēt, ne dzirdēt, ne staigāt. 21  Un tie nenožēloja savus grēkus un nebeidza slepkavot, nodarboties ar spiritismu, rīkoties netikli un zagt.

Zemsvītras piezīmes

Tulkojumā ”iznīcība”.
Tulkojumā ”iznīcinātājs”.
Vai ”divdesmittūkstoš reižu desmit tūkstoši”.