Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Bībele internetā | SVĒTO RAKSTU JAUNĀS PASAULES TULKOJUMS

Atklāsmes 8:1—13

8  Kad viņš atvēra septīto zīmogu, debesīs uz kādu pusstundu iestājās klusums.  Un es ieraudzīju septiņus eņģeļus, kas stāvēja Dieva priekšā, un tiem tika iedotas septiņas taures.  Pēc tam ieradās cits eņģelis ar zelta kvēpināmo trauku un nostājās pie altāra, un viņam iedeva daudz kvēpināmā, lai to liktu uz zelta altāra, kas bija troņa priekšā, līdz ar visu svēto lūgšanām.  Un kvēpināmā dūmi no eņģeļa rokas pacēlās pie Dieva līdz ar svēto lūgšanām.  Tūlīt pēc tam eņģelis paņēma kvēpināmo trauku, piepildīja ar uguni no altāra un izlēja uguni uz zemi. Tad nogranda pērkons, atskanēja balsis, plaiksnīja zibeņi un notika zemestrīce.  Un septiņi eņģeļi, kam bija septiņas taures, sagatavojās tās pūst.  Pirmais pūta tauri, un krusa un uguns, sajauktas ar asinīm, gāzās pār zemi, izdega trešā daļa zemes, sadega trešā daļa koku, un nodega visa zaļā zāle.  Otrais eņģelis pūta tauri, un kaut kas līdzīgs lielam, ugunī degošam kalnam tika iemests jūrā. Trešā daļa jūras pārvērtās par asinīm,  un nobeidzās trešā daļa jūras radījumu, kam ir dvēsele, un trešā daļa kuģu tika sadragāti. 10  Trešais eņģelis pūta tauri, un no debesīm krita liela zvaigzne, spoža kā lāpa, un tā nokrita uz trešo daļu upju un uz ūdens avotiem. 11  Šīs zvaigznes vārds ir Vērmele. Un trešā daļa ūdeņu pārvērtās par vērmelēm, un daudz cilvēku nomira šo ūdeņu dēļ, jo tie bija kļuvuši rūgti. 12  Ceturtais eņģelis pūta tauri, un tika satriekta trešā daļa saules, trešā daļa mēness un trešā daļa zvaigžņu, lai trešā daļa no tiem aptumšotos un trešā daļa dienas būtu bez gaismas, un tāpat arī nakts. 13  Un es redzēju un dzirdēju, ka augstu debesīs laidās ērglis un sauca skaļā balsī: ”Bēdas, bēdas, bēdas zemes iedzīvotājiem, jo drīz atskanēs pārējās taures, ko pūtīs vēl trīs eņģeļi!”

Zemsvītras piezīmes