Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

Atklāsmes 7:1—17

7  Pēc tam es redzēju četrus eņģeļus, kas stāvēja četros zemes stūros un turēja ciet četrus zemes vējus, lai vējš nepūstu ne pār zemi, ne pār jūru, ne pār kādu koku.  Tad es pamanīju vēl vienu eņģeli kāpjam augšā no saullēkta puses, tam bija dzīvā Dieva zīmogs, un tas skaļā balsī uzsauca četriem eņģeļiem, kam bija ļauts postīt zemi un jūru:  ”Nepostiet zemi, jūru un kokus, kamēr nebūsim uzspieduši uz pieres zīmogu mūsu Dieva kalpiem!”  Un es dzirdēju apzīmogoto skaitu — simt četrdesmit četri tūkstoši, kas apzīmogoti no visām Izraēla dēlu ciltīm:  no Jūdas cilts divpadsmit tūkstoši apzīmogoto, no Rūbena cilts divpadsmit tūkstoši, no Gada cilts divpadsmit tūkstoši,  no Ašera cilts divpadsmit tūkstoši, no Naftaļa cilts divpadsmit tūkstoši, no Manases cilts divpadsmit tūkstoši,  no Simeona cilts divpadsmit tūkstoši, no Levija cilts divpadsmit tūkstoši, no Isašara cilts divpadsmit tūkstoši,  no Zebulona cilts divpadsmit tūkstoši, no Jāzepa cilts divpadsmit tūkstoši, no Benjamīna cilts divpadsmit tūkstoši apzīmogoto.  Pēc tam es redzēju: lūk, liels pulks, ko neviens nespēja saskaitīt, no visām tautībām, ciltīm, tautām un valodām stāvēja troņa un Jēra priekšā. Šie ļaudis bija ģērbušies garos, baltos tērpos, un viņiem rokās bija palmu zari. 10  Viņi sauca skaļā balsī: ”Glābšana nāk no mūsu Dieva, kas sēž tronī, un no Jēra!” 11  Visi eņģeļi stāvēja ap troni, vecākajiem un četrām dzīvajām būtnēm, un tie nokrita ceļos troņa priekšā un pielūdza Dievu, 12  sacīdami: ”Āmen! Mūsu Dievam lai ir svētība, slava, gudrība, pateicība, gods, spēks un stiprums mūžu mūžos! Āmen.” 13  Tad viens no vecākajiem man pajautāja: ”Kas ir tie, kas ģērbušies garos, baltos tērpos, un no kurienes tie ir nākuši?” 14  Es viņam atbildēju: ”Mans kungs, tu to zini.” Viņš man teica: ”Šie ir tie, kas izgājuši cauri lielajam postam, un viņi ir mazgājuši savus tērpus un tos balinājuši Jēra asinīs. 15  Tāpēc viņi atrodas Dieva troņa priekšā un dienu un nakti viņam kalpo* viņa templī, un tas, kas sēž tronī, izpletīs pār viņiem savu telti. 16  Viņi vairs nebūs izsalkuši un izslāpuši, viņus nekveldēs ne saule, ne kāda cita svelme, 17  jo Jērs, kas ir troņa vidū, viņus ganīs un vedīs pie dzīvības ūdens avotiem. Un Dievs noslaucīs visas asaras no viņu acīm.”

Zemsvītras piezīmes

Vai ”veic svētu kalpošanu”. Sk. Mt 4:10, zemsv. piez.