Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

Atklāsmes 5:1—14

5  Labajā rokā tam, kas sēdēja tronī, es ieraudzīju no abām pusēm aprakstītu rakstu rulli, kas bija aizzīmogots ar septiņiem zīmogiem.  Vēl es ieraudzīju stipru eņģeli skaļā balsī saucam: ”Kurš ir cienīgs atvērt rakstu rulli un salauzt tā zīmogus?”  Taču neviens ne debesīs, ne zemes virsū, ne zem zemes nevarēja atvērt rakstu rulli un tajā ieskatīties.  Es sāku gauži raudāt, jo neatradās neviens, kas būtu cienīgs atvērt rakstu rulli un tajā ieskatīties.  Bet viens no vecākajiem man teica: ”Neraudi! Lūk, ir uzvarējis Lauva no Jūdas cilts, Dāvida sakne, tāpēc viņš var atvērt rakstu rulli un tā septiņus zīmogus.”  Tad es ieraudzīju troņa un četru dzīvo būtņu vidū un vecāko vidū stāvam jēru, kas izskatījās nokauts, ar septiņiem ragiem un septiņām acīm. Acis attēlo septiņus Dieva garus, kas izsūtīti pa visu zemi.  Viņš piegāja un tūlīt pat to paņēma no tronī sēdošā labās rokas.  Kad viņš paņēma rakstu rulli, četras dzīvās būtnes un divdesmit četri vecākie nokrita ceļos Jēra priekšā, ikvienam bija arfa, un visiem bija zelta kausi, pilni ar kvēpināmo. Kvēpināmais attēlo svēto lūgšanas.  Tie dziedāja jaunu dziesmu: ”Tu esi cienīgs paņemt rakstu rulli un atvērt tā zīmogus, jo tu tiki nokauts un ar savām asinīm esi nopircis Dievam cilvēkus no visām ciltīm, valodām, tautām un tautībām, 10  tu viņus esi padarījis par ķēniņiem* un priesteriem mūsu Dievam, un viņi valdīs pār zemi.” 11  Es paskatījos un izdzirdēju daudzu eņģeļu balsi, kuri bija ap troni, dzīvajām būtnēm un vecākajiem, to skaits bija miriāžu miriādes* un tūkstošu tūkstoši, 12  un tie skaļā balsī sauca: ”Jērs, kas tika nokauts, ir cienīgs saņemt spēku, bagātību, gudrību, stiprumu, godu, slavu un svētību.” 13  Un es dzirdēju ikvienu būtni, kas ir debesīs, zemes virsū, zem zemes un jūrā, visus, kas ir tajās, sakām: ”Tam, kurš sēž tronī, un Jēram lai ir svētība, gods, slava un varenība mūžīgi mūžam!” 14  Četras dzīvās būtnes sacīja: ”Āmen!”, un vecākie nokrita ceļos un pielūdza Dievu.

Zemsvītras piezīmes

Burt. ”valstību”.
Vai ”desmitiem tūkstošu reižu desmitiem tūkstošu”.