Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Bībele internetā | SVĒTO RAKSTU JAUNĀS PASAULES TULKOJUMS

Atklāsmes 4:1—11

4  Pēc tam es redzēju: lūk, atvērtas durvis debesīs, un pirmā balss, ko es dzirdēju un kas bija kā taures skaņa, runāja ar mani un teica: ”Nāc šurp augšā, un es tev parādīšu, kam vēl jānotiek!”  Tūlīt pēc tam es nonācu gara ietekmē, un, lūk, debesīs bija tronis, un tronī kāds sēdēja.  Tas, kas sēdēja tronī, pēc sava izskata bija kā jašma un serdoliks, bet visapkārt tronim bija varavīksne, kas izskatījās kā smaragds.  Visapkārt tronim bija vēl divdesmit četri troņi, un šajos troņos es redzēju sēžam divdesmit četrus vecākos, ģērbtus baltās drēbēs, un viņiem galvā bija zelta kroņi.  No troņa nāca zibens, balsis un pērkoni, un troņa priekšā bija septiņas lampas, kurās dega uguns, — tās attēlo septiņus Dieva garus.  Troņa priekšā bija kaut kas līdzīgs stikla jūrai, kā kristāls. Troņa vidū un apkārt tronim bija četras dzīvas būtnes, kas priekšpusē un mugurpusē bija noklātas acīm.  Pirmā dzīvā būtne bija līdzīga lauvam, otrā dzīvā būtne bija līdzīga jaunam bullim, trešajai dzīvajai būtnei bija seja, kas līdzīga cilvēka sejai, un ceturtā dzīvā būtne bija līdzīga lidojošam ērglim.  Un katrai no četrām dzīvajām būtnēm bija seši spārni, kas visapkārt un no apakšpuses bija noklāti acīm. Tās pastāvīgi, dienām un naktīm, atkārtoja: ”Svēts, svēts, svēts ir Jehova, Dievs, Visvarenais, kas bija, kas ir un kas nāk.”  Un ikreiz, kad dzīvās būtnes deva slavu un godu un pateicās tam, kas sēdēja tronī, tam, kas dzīvo mūžīgi mūžam, 10  divdesmit četri vecākie krita ceļos tā priekšā, kurš sēdēja tronī, un pielūdza to, kas dzīvo mūžīgi mūžam, un viņi meta savus kroņus troņa priekšā, sacīdami: 11  ”Jehova, mūsu Dievs, tu esi cienīgs saņemt slavu, godu un spēku, jo tu esi radījis visu un pēc tavas gribas viss ir tapis un ir radīts!”

Zemsvītras piezīmes