Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

Atklāsmes 3:1—22

3  Un Sardu draudzes eņģelim raksti: ”Tā saka tas, kam ir septiņi Dieva gari un septiņas zvaigznes: ”Man ir zināmi tavi darbi — tevi uzskata par dzīvu, bet tu esi miris.  Atmosties un stiprini atlikušo, kas gandrīz jau bija miris, jo es neredzu, ka tavi darbi būtu pilnībā paveikti mana Dieva priekšā.  Tāpēc vienmēr atceries, ko tu esi saņēmis un dzirdējis, turies pie tā un nožēlo grēkus. Ja tu neatmodīsies, es nākšu kā zaglis un tu nezināsi, kurā stundā es tevi pārsteigšu.  Tomēr tev Sardās ir daži, kas nav aptraipījuši savas drēbes, un viņi staigās kopā ar mani baltās drēbēs, jo ir tā cienīgi.  Tas, kas uzvar, būs tērpies baltās drēbēs, un es nekad neizdzēsīšu viņa vārdu no dzīvības grāmatas, bet apliecināšu viņa vārdu sava Tēva un viņa eņģeļu priekšā.  Kam ir ausis, lai klausās, ko gars saka draudzēm.””  Un Filadelfijas draudzes eņģelim raksti: ”Tā saka svētais un patiesais, kam ir Dāvida atslēga, kas atver tā, ka neviens neaizslēgs, un aizslēdz tā, ka neviens neatvērs:  ”Man ir zināmi tavi darbi — lūk, es esmu atvēris tavā priekšā durvis, ko neviens nevar aizslēgt. Un es zinu, ka tev ir mazliet spēka un ka tu esi klausījis maniem vārdiem un neesi noliedzis manu vārdu.  Lūk! Es likšu tiem, kas ir no Sātana sinagogas un sauc sevi par jūdiem, bet nav tādi, jo melo, — es likšu tiem nākt un mesties zemē pie tavām kājām un darīšu tiem zināmu, ka esmu tevi iemīlējis. 10  Tā kā tu esi sekojis manam izturības paraugam, es tevi pasargāšu pārbaudījuma stundā, kas nāks pār visu apdzīvoto zemi, lai pārbaudītu zemes iedzīvotājus. 11  Es nākšu drīz. Cieši turies pie tā, kas tev ir, lai neviens neatņemtu tavu vainagu. 12  To, kas uzvar, es padarīšu par balstu sava Dieva templī, un viņš vairs nekad to neatstās. Es rakstīšu uz viņa sava Dieva vārdu un sava Dieva pilsētas, jaunās Jeruzālemes, vārdu, kura nolaižas no debesīm, no mana Dieva, kā arī savu jauno vārdu. 13  Kam ir ausis, lai klausās, ko gars saka draudzēm.”” 14  Un Lāodikejas draudzes eņģelim raksti: ”Tā saka Āmen, uzticīgais un patiesais liecinieks, sākums visam, ko Dievs radījis: 15  ”Man ir zināmi tavi darbi — tu neesi ne auksts, ne karsts. Kaut tu būtu auksts vai karsts! 16  Tā kā tu esi remdens, nevis karsts vai auksts, es tevi izspļaušu no savas mutes. 17  Tu saki: ”Es esmu bagāts, esmu iedzīvojies mantā, un man nekā netrūkst,” — bet tu nezini, ka esi nelaimīgs, nožēlojams, nabags, akls un kails. 18  Tāpēc es tev iesaku nopirkt no manis ugunī kausētu zeltu, lai tu kļūtu bagāts, baltas drēbes, lai tu varētu apģērbties un neatklātos tavs kailums, kas tevi apkauno, un acu ziedi, ar ko ieziest acis, lai tu redzētu. 19  Visus, ko es sirsnīgi mīlu, es norāju un pārmācu. Tāpēc esi dedzīgs un nožēlo grēkus! 20  Lūk, es stāvu pie durvīm un klauvēju. Ja kāds dzirdēs manu balsi un atvērs durvis, es ienākšu viņa namā un piedalīšos mielastā kopā ar viņu un viņš — ar mani. 21  Tam, kas uzvar, es ļaušu sēsties manā tronī kopā ar mani, tāpat kā es esmu uzvarējis un esmu apsēdies ar savu Tēvu viņa tronī. 22  Kam ir ausis, lai klausās, ko gars saka draudzēm.”””

Zemsvītras piezīmes