Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Bībele internetā | SVĒTO RAKSTU JAUNĀS PASAULES TULKOJUMS

Atklāsmes 22:1—21

22  Tad viņš man parādīja dzīvības ūdens upi, skaidru kā kristāls, kas iztecēja no Dieva un Jēra troņa  un plūda pa pilsētas galvenās ielas vidu. Upes abās pusēs auga dzīvības koki, kas ražoja divpadsmit reižu gadā, katru mēnesi nesot augļus. Koku lapas bija tautām par dziedināšanu.  Nekāda lāsta vairs nebūs. Pilsētā būs Dieva un Jēra tronis, un Dieva kalpi viņam kalpos*,  tie redzēs viņa seju, un tiem uz pieres būs rakstīts viņa vārds.  Arī nakts vairs nebūs, un tiem nebūs vajadzīgs ne gaismeklis, ne saules gaisma, jo Jehova, Dievs, spīdēs pār tiem, un tie valdīs mūžīgi mūžam.  Viņš man teica: ”Šie vārdi ir uzticami un patiesi. Jehova, Dievs, kas ir iedvesmojis praviešus, sūtīja savu eņģeli, lai parādītu saviem kalpiem, kam drīzumā jānotiek.  Un, lūk, es nākšu drīz. Laimīgs ir tas, kas pilda pravietojuma vārdus, kuri rakstīti šajā rakstu rullī.”  Es, Jānis, to visu dzirdēju un redzēju. Kad es to biju dzirdējis un redzējis, es nokritu pie eņģeļa kājām, kurš man to visu bija parādījis, gribēdams viņu pielūgt,  bet viņš iebilda: ”Nedari to! Es esmu tikai kalps, tāpat kā tu un tavi brāļi, kas ir pravieši, kā arī tie, kas pilda šī rakstu ruļļa vārdus. Pielūdz Dievu!” 10  Vēl viņš man sacīja: ”Neaizzīmogo šī rakstu ruļļa pravietojuma vārdus, jo noteiktais laiks ir tuvu! 11  Netaisnais lai paliek netaisnībā, un netīrais — netīrībā, bet taisnais lai paliek taisnībā, un svētais — svētumā! 12  ”Lūk, es nākšu drīz, un man līdzi būs alga, lai katram atlīdzinātu pēc viņa darbiem. 13  Es esmu Alfa un Omega, pirmais un pēdējais, sākums un gals. 14  Laimīgi ir tie, kas mazgā savus tērpus, lai drīkstētu ēst no dzīvības kokiem un varētu ieiet pilsētā pa tās vārtiem. 15  Ārpusē paliks suņi*, tie, kas nodarbojas ar spiritismu, netiklie, slepkavas, elku kalpi un visi, kam patīk meli un kas melo.” 16  ”Es, Jēzus, sūtīju pie jums savu eņģeli liecināt par to visu draudžu labā. Es esmu Dāvida sakne un atvase, spožā rīta zvaigzne.”” 17  Gars un līgava saka: ”Nāc!” Ikviens, kas to dzird, lai saka: ”Nāc!” Ikviens, kam slāpst, lai nāk, un ikviens, kas vēlas, lai ņem dzīvības ūdeni bez maksas. 18  ”Es apliecinu ikvienam, kas dzird šī rakstu ruļļa pravietojuma vārdus: ja kāds tiem kaut ko pieliks, Dievs viņam pieliks šajā rullī aprakstītās nelaimes, 19  un, ja kāds kaut ko atņems no pravietojuma vārdiem, kas ir šajā rullī, Dievs viņam atņems viņa daļu no tā, par ko šajā rullī rakstīts, — liegs ēst no dzīvības kokiem un neielaidīs svētajā pilsētā. 20  Tas, kas liecina par to visu, saka: ”Jā, es nākšu drīz.”” ”Āmen! Nāc, Kungs Jēzu!” 21  Lai Kunga Jēzus Kristus labvēlība ir ar svētajiem!

Zemsvītras piezīmes

Vai ”veiks svētu kalpošanu”.
T.i., tie, kuru rīcība Dievam riebjas.