Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Bībele internetā | SVĒTO RAKSTU JAUNĀS PASAULES TULKOJUMS

Atklāsmes 21:1—27

21  Es ieraudzīju jaunas debesis un jaunu zemi, jo agrākās debesis un agrākā zeme bija pazudušas un jūras vairs nebija.  Un es redzēju svēto pilsētu, jauno Jeruzālemi, nokāpjam no debesīm, no Dieva, sagatavotu kā līgavu, kas greznojusies savam vīram.  Tad es izdzirdēju no troņa skaļu balsi, kas teica: ”Lūk, Dieva mājoklis* ir ar cilvēkiem, viņš dzīvos kopā ar tiem, un tie būs viņa tauta. Dievs pats būs ar tiem,  viņš noslaucīs visas asaras no viņu acīm, un nāves vairs nebūs, arī bēdu, vaimanu un sāpju vairs nebūs. Agrākais ir pagājis.”  Tronī sēdošais sacīja: ”Lūk, es visu daru jaunu!” Un viņš piebilda: ”Raksti, jo šie vārdi ir uzticami un patiesi.”  Tad viņš man teica: ”Tie ir piepildījušies! Es esmu Alfa un Omega, sākums un gals. Ikvienam, kam slāpst, es došu dzert no dzīvības ūdens avota bez maksas.  Katrs, kas uzvar, iemantos to visu, es būšu viņa Dievs, un viņš būs mans dēls.  Bet bailīgie, neticīgie, tie, kas ieslīguši riebīgā netīrībā, slepkavas, netiklie, tie, kas nodarbojas ar spiritismu, elku kalpi un visi meļi nonāks ugunīgā sēra ezerā. Tas attēlo otro nāvi.”  Tad viens no septiņiem eņģeļiem, kam bija septiņi kausi, pilni ar septiņām pēdējām nelaimēm, pienāca un man sacīja: ”Nāc! Es tev parādīšu līgavu, Jēra sievu.” 10  Gara spēkā viņš mani aiznesa uz lielu un augstu kalnu un parādīja man svēto pilsētu Jeruzālemi, kas nāca lejā no debesīm, no Dieva, 11  un tai bija dievišķs spožums. Tā mirdzēja kā ļoti dārgs akmens, kā kristāldzidrs jašmas akmens. 12  Pilsētu apjoza liels, augsts mūris ar divpadsmit vārtiem, pie kuriem bija divpadsmit eņģeļi, un uz vārtiem bija rakstīti Izraēla dēlu divpadsmit cilšu vārdi. 13  Austrumu pusē bija trīs vārti, ziemeļu pusē — trīs vārti, dienvidu pusē — trīs vārti, un rietumu pusē — trīs vārti. 14  Pilsētas mūrim bija arī divpadsmit pamatakmeņi, un uz tiem bija divpadsmit vārdi — Jēra divpadsmit apustuļu vārdi. 15  Tam, kas ar mani runāja, bija zelta niedre — mērs, ar ko izmērīt pilsētu, tās vārtus un mūri. 16  Pilsētai bija četrstūra forma, un tās garums bija tāds pats kā platums. Viņš izmērīja pilsētu ar niedri — sanāca divpadsmit tūkstoši stadiju*; tās garums, platums un augstums bija vienādi. 17  Viņš izmērīja arī mūri, un sanāca simt četrdesmit četras olektis* pēc cilvēka mēra, kas ir arī eņģeļa mērs. 18  Mūris bija veidots no jašmas, bet pati pilsēta bija no tīra zelta, līdzīga dzidram stiklam. 19  Pilsētas mūra pamatus rotāja visādi dārgi akmeņi: pirmais pamatakmens bija jašma, otrais — safīrs, trešais — halcedons, ceturtais — smaragds, 20  piektais — sardonikss, sestais — serdoliks, septītais — hrizolīts, astotais — berils, devītais — topāzs, desmitais — hrizoprazs, vienpadsmitais — hiacints, divpadsmitais — ametists. 21  Divpadsmit vārti bija divpadsmit pērles; katri vārti bija darināti no vienas pērles. Un pilsētas galvenā iela bija no tīra zelta, līdzīga caurspīdīgam stiklam. 22  Bet templi es pilsētā neredzēju, jo tās templis ir Jehova, Dievs, Visvarenais, un Jērs. 23  Un pilsētai nebija vajadzīgs, lai to apspīdētu saule vai mēness, jo to apgaismoja Dieva spožums un tās gaismeklis bija Jērs. 24  Tautas staigās tās gaismā, un zemes ķēniņi nesīs tajā savu spožumu. 25  Tās vārtus pa dienu nekad neaizslēgs, bet nakts tur nebūs. 26  Tajā tiks nests tautu spožums un gods, 27  bet nekas aptraipīts un neviens, kas rīkojas riebīgi un melo, nekad netiks tur iekšā. Tajā ieies tikai tie, kas ir ierakstīti Jēra dzīvības grāmatā.

Zemsvītras piezīmes

Burt. ”telts”.
Ap 2200 km.
Ap 64 m.