Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

Atklāsmes 20:1—15

20  Tad es ieraudzīju no debesīm nokāpjam eņģeli ar bezdibeņa atslēgu un lielu ķēdi rokā.  Viņš sagrāba pūķi, seno čūsku, kas ir Velns un Sātans, un sasaistīja to uz tūkstoš gadiem.  Tad eņģelis iemeta viņu bezdibenī, to aizslēdza un aizzīmogoja pār viņu, lai viņš vairs nevarētu maldināt tautas, kamēr būs pagājuši tūkstoš gadi. Pēc tam viņam uz īsu brīdi jātiek atbrīvotam.  Es ieraudzīju troņus, un tiem, kas tajos apsēdās, tika piešķirta vara tiesāt. Un es ieraudzīju to dvēseles, kuri bija sodīti ar nāvi tāpēc, ka bija liecinājuši par Jēzu un runājuši par Dievu. Viņi nebija pielūguši zvēru un tā tēlu un nebija saņēmuši zīmi uz savas pieres un rokas. Viņi atdzīvojās un valdīja kopā ar Kristu tūkstoš gadus.  (Pārējie mirušie neatdzīvojās, kamēr nebija pagājuši tūkstoš gadi.) Šī ir pirmā augšāmcelšana.  Laimīgs un svēts ir tas, kam ir dalība pirmajā augšāmcelšanā. Pār tiem otrajai nāvei nav varas, bet tie būs Dieva un Kristus priesteri un valdīs kopā ar viņu tūkstoš gadus.  Tiklīdz tūkstoš gadi būs pagājuši, Sātans tiks atbrīvots no sava cietuma  un ies maldināt tautas četros zemes stūros, Gogu un Magogu, lai sapulcētu tās karam. Šo ļaužu skaits ir kā jūras smiltis.  Tie izvērsa uzbrukumu pa visu zemi un ielenca nometni, kurā bija svētie, un mīļoto pilsētu. Bet no debesīm nonāca uguns un tos aprija. 10  Velnu, kas tos maldināja, iemeta uguns un sēra ezerā, kur jau atradās zvērs un viltus pravietis, un tie tiks mocīti* dienām un naktīm mūžīgi mūžam. 11  Tad es ieraudzīju lielu, baltu troni un to, kas tajā sēdēja. Viņa priekšā bēga zeme un debesis, un tām vairs nekur neatradās vieta. 12  Es ieraudzīju mirušos, lielos un mazos, stāvam troņa priekšā, un tika atvērti rakstu ruļļi. Tad tika atvērts vēl viens rullis — dzīvības grāmata. Mirušie tika tiesāti pēc saviem darbiem atbilstoši tam, kas rakstīts rakstu ruļļos. 13  Jūra atdeva mirušos, kas bija tajā, nāve un nāves valstība* atdeva mirušos, kas bija tajās, un ikviens tika tiesāts pēc saviem darbiem. 14  Bet nāvi un nāves valstību iemeta uguns ezerā*. Uguns ezers attēlo otro nāvi. 15  Visus, kas nebija ierakstīti dzīvības grāmatā, iemeta uguns ezerā.

Zemsvītras piezīmes

Vai ”turēti ieslodzījumā”. Ar atbilstošo gr. lietvārdu apzīmēja cietumsargus. (Sk. Mt 18:34.)
Vai ”hadess”. Sk. 9. pielikumu.
Sk. 10. pielikumu.