Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

Atklāsmes 2:1—29

2  Efesas draudzes eņģelim raksti: ”Tā saka tas, kas tur savā labajā rokā septiņas zvaigznes un kas staigā starp septiņiem zelta gaismekļiem:  ”Man ir zināmi tavi darbi, tavas pūles un izturība, kā arī tas, ka tu nevari paciest ļaunus cilvēkus, ka tu esi pārbaudījis tos, kas uzdodas par apustuļiem, bet nav tādi, un esi atklājis, ka viņi ir meļi.  Tev piemīt izturība, tu esi daudz izcietis mana vārda dēļ un neesi paguris.  Tomēr man pret tevi ir tas, ka tu esi ļāvis izzust savai sākotnējai mīlestībai.  Tāpēc atceries, ko tu esi atstājis, nožēlo grēkus un dari sākotnējos darbus. Bet, ja tu nenožēlosi, es nākšu pie tevis un noņemšu tavu gaismekli no tā vietas.  Taču tev par labu liecina tas, ka tu ienīsti nikolaītu sektas darbus, ko ienīstu arī es.  Kam ir ausis, lai klausās, ko gars saka draudzēm: tam, kas uzvar, es ļaušu ēst no dzīvības koka, kas ir Dieva paradīzē.””  Un Smirnas draudzes eņģelim raksti: ”Tā saka ”Pirmais un Pēdējais”, kas bija miris un atkal ir kļuvis dzīvs:  ”Man ir zināmas tavas ciešanas un nabadzība — bet tu esi bagāts —, kā arī zaimi, ko izsaka tie, kuri sevi sauc par jūdiem, bet patiesībā tādi nav, jo viņi ir Sātana sinagoga. 10  Nebaidies no tā, kas tev būs jācieš. Lūk, Velns dažus no jums metīs cietumā, lai jūs tiktu pārbaudīti līdz galam un lai jums būtu ciešanas desmit dienas. Esi uzticīgs līdz pat nāvei, un es tev došu dzīvības vainagu. 11  Kam ir ausis, lai klausās, ko gars saka draudzēm: to, kas uzvar, neskars otrā nāve.”” 12  Un Pergamas draudzes eņģelim raksti: ”Tā saka tas, kam ir ass, garš divasmeņu zobens: 13  ”Es zinu, ka tu dzīvo tur, kur ir Sātana tronis, tomēr tu cieši turies pie mana vārda un neesi atteicies no ticības man pat mana uzticīgā liecinieka Antipas dienās, kurš tika nogalināts pie jums — tur, kur mājo Sātans. 14  Bet man ir kaut kas pret tevi: tev tur ir tādi, kas turas pie Bileāma mācības, kurš mācīja Balakam ievilināt Izraēla dēlus grēkā, lai tie ēstu elkiem upurēto un rīkotos netikli. 15  Tāpat tev ir arī tie, kas turas pie nikolaītu sektas mācības. 16  Tāpēc nožēlo grēkus! Ja ne, es drīz nākšu pie tevis un karošu pret tiem ar savas mutes zobenu. 17  Kam ir ausis, lai klausās, ko gars saka draudzēm: tam, kas uzvar, es došu apslēpto mannu, un es tam došu baltu oli, uz kura uzrakstīts jauns vārds, ko nezina neviens cits kā vienīgi tas, kurš to saņem.”” 18  Un Tiatīras draudzes eņģelim raksti: ”Tā saka Dieva Dēls, kam acis ir kā uguns liesma un kājas kā tīrs varš: 19  ”Man ir zināmi tavi darbi, tava mīlestība, ticība, kalpošana un izturība, kā arī tas, ka tavi pēdējie darbi ir lielāki nekā sākotnējie. 20  Taču man pret tevi ir tas, ka tu paciet šo sievieti, Izebeli, kas uzdodas par pravieti, un viņa māca un maldina manus kalpus, lai tie rīkotos netikli un ēstu to, kas upurēts elkiem. 21  Es viņai devu laiku nožēlot grēkus, bet viņa negrib atgriezties no savas netiklības. 22  Lūk, es grasos viņu iegrūst slimības gultā, bet tos, kas ar viņu pārkāpj laulību, — lielā postā, ja vien tie nenožēlos, ka rīkojušies tāpat kā viņa. 23  Viņas bērniem es likšu mirt nāvējošā sērgā, un visas draudzes zinās, ka es esmu tas, kas pārbauda dziļākās domas un ieskatās sirdīs, un es jums katram atlīdzināšu pēc jūsu darbiem. 24  Bet jums pārējiem, kas esat Tiatīrā, visiem, kas neseko šai mācībai un kas nav iepazinuši tā sauktos ”dziļumus”, kuri ir no Sātana, es saku: es jums neuzlieku nekādu citu nastu, 25  tikai cieši turieties pie tā, kas jums ir, kamēr es nākšu. 26  Tam, kas uzvar un dara manus darbus līdz galam, es piešķiršu varu pār tautām, 27  kādu es pats esmu saņēmis no Tēva, un tas ganīs tautas ar dzelzs zizli, tā ka tās tiks sadauzītas gabalos kā māla trauki. 28  Un es tam došu rīta zvaigzni. 29  Kam ir ausis, lai klausās, ko gars saka draudzēm.””

Zemsvītras piezīmes