Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

Atklāsmes 18:1—24

18  Pēc tam es ieraudzīju no debesīm nokāpjam vēl vienu eņģeli, kam bija liela vara, un zeme kļuva gaiša no viņa spožuma.  Viņš skaļā balsī sauca: ”Kritusi, kritusi lielā Babilona! Tā ir kļuvusi par dēmonu mitekli un visu nešķīsto garu un visu nešķīsto un nīstamo putnu mājokli!  Ar viņas netiklības kaisles vīnu ir piedzirdītas visas tautas, zemes ķēniņi ir dzīvojuši ar viņu netiklībā, un zemes tirgoņi ir kļuvuši bagāti tāpēc, ka viņa bezkaunīgi ir dzīvojusi lielā greznībā.”  Un es izdzirdēju citu balsi no debesīm sakām: ”Izejiet no tās, mani ļaudis, lai jūs nebūtu līdzvainīgi viņas grēkos un jūs nepiemeklētu viņas nelaimes!  Jo viņas grēki ir sakrājušies līdz pat debesīm un Dievs ir pieminējis viņas izdarītās netaisnības.  Atmaksājiet viņai tā, kā viņa ir izturējusies pret citiem, atmaksājiet viņai divtik par visu, ko viņa ir darījusi, un kausā, kurā viņa ir jaukusi dzērienu, iejauciet viņai divtik!  Kā viņa ir godinājusi sevi un bezkaunīgi dzīvojusi greznībā, tā atmaksājiet viņai ar mokām un bēdām. Jo viņa saka savā sirdī: ”Es sēžu kā ķēniņiene, es neesmu atraitne un nekad nepieredzēšu bēdas.”  Tāpēc vienā dienā nāks viņas nelaimes: nāve, bēdas un bads; un viņa tiks sadedzināta ugunī, jo spēcīgs ir Jehova, Dievs, kas viņu ir tiesājis.  Zemes ķēniņi, kas ar viņu bija nodevušies netiklībai un bezkaunīgi dzīvojuši greznībā, raudās un dauzīs sev pa krūtīm sērās par viņu, kad redzēs kūpam dūmus, viņai sadegot. 10  Viņi stāvēs pa gabalu aiz bailēm no viņas mokām un teiks: ”Ak vai, ak vai, Babilona, lielā un stiprā pilsēta, jo vienā stundā tu esi saņēmusi savu sodu!” 11  Arī zemes tirgoņi raudās un sēros par viņu, jo neviens vairs nepirks viņu preces: 12  zeltu, sudrabu, dārgus akmeņus, pērles, smalku linu, purpuru, zīdu, koši sarkanu audumu, visādus izstrādājumus no smaržīga koka un visdažādākos priekšmetus no ziloņkaula, dārga koka, vara, dzelzs un marmora, 13  kā arī kanēli, kardamonu, kvēpināmās vielas, smaržīgu eļļu, vīraku, vīnu, olīveļļu, smalkus miltus, kviešus, liellopus, aitas, zirgus, ratus, vergus un cilvēku dvēseles. 14  Lieliskie augļi, pēc kuriem tīkoja tava dvēsele, tev ir zuduši, viss gardais un smalkais, kas tev bija, ir gājis bojā un vairs nebūs atrodams. 15  Tirgoņi, kas to visu pārdeva un kas viņas dēļ bija kļuvuši bagāti, stāvēs pa gabalu aiz bailēm no viņas mokām, raudās un sēros, 16  teikdami: ”Ak vai, ak vai, lielā pilsēta, kas tērpta smalkā linā, purpurā un koši sarkanās drēbēs, bagātīgi rotājusies ar zeltu, dārgiem akmeņiem un pērlēm! 17  Vienā stundā tik liela bagātība ir pagalam!” Visi kapteiņi, jūrasbraucēji, jūrnieki un visi, kam jūra ir iztikas avots, stāvēja pa gabalu, 18  noraudzījās dūmos, kas kūpēja, viņai sadegot, un sauca: ”Kura gan pilsēta var līdzināties šai lielajai pilsētai?” 19  Tie kaisīja zemi sev uz galvas un, raudādami un sērodami, sauca: ”Ak vai, ak vai, lielā pilsēta, kurā visi, kam piederēja kuģi jūrā, ir kļuvuši turīgi viņas bagātības dēļ! Vienā stundā tā ir gājusi bojā!” 20  Priecājieties, debesis, arī svētie, apustuļi un pravieši, jo Dievs jūsu labā ir izteicis viņai savu spriedumu!” 21  Tad stiprs eņģelis pacēla akmeni, kas līdzīgs lielam dzirnakmenim, un iesvieda to jūrā, teikdams: ”Tā spēji tiks nogāzta lielā pilsēta Babilona un nebūs vairs atrodama. 22  Un tevī vairs nedzirdēs dziedātājus, kas spēlē arfas, stabulniekus, taurētājus un citus muzikantus. Tevī vairs nebūs atrodams neviens amatnieks, kas prot kādu amatu, un nebūs dzirdams dzirnakmens troksnis. 23  Tevī vairs nespīdēs gaismekļa gaisma un nebūs dzirdama līgavaiņa un līgavas balss. Tavi tirgoņi bija zemes diženie, un ar tavu spiritismu tika maldinātas visas tautas. 24  Jā, viņā ir atrastas praviešu, svēto un visu uz zemes nogalināto asinis.”

Zemsvītras piezīmes