Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Bībele internetā | SVĒTO RAKSTU JAUNĀS PASAULES TULKOJUMS

Atklāsmes 16:1—21

16  Un es dzirdēju skaļu balsi no svētnīcas sakām septiņiem eņģeļiem: ”Ejiet un izlejiet pār zemi septiņus Dieva dusmu kausus!”  Tad pirmais aizgāja un izlēja savu kausu pār zemi, un cilvēkiem, kam bija zvēra zīme un kas pielūdza tā tēlu, parādījās briesmīgas, ļaundabīgas čūlas.  Otrais izlēja savu kausu jūrā. Tad jūra kļuva līdzīga miroņa asinīm, un visas dzīvās dvēseles jūrā nobeidzās.  Trešais izlēja savu kausu upēs un ūdens avotos, un tie pārvērtās par asinīm.  Tad es dzirdēju eņģeli, kam bija vara pār ūdeņiem, sakām: ”Tu, kas esi un kas biji, uzticīgais Dievs, tu esi taisns, jo tu esi spriedis tiesu.  Viņi ir izlējuši svēto un praviešu asinis, tāpēc tu viņiem esi devis dzert asinis — viņi to ir pelnījuši.”  Un es dzirdēju altāri sakām: ”Jā, Jehova, Dievs, Visvarenais, patiesi un taisnīgi ir tavi tiesas spriedumi.”  Ceturtais izlēja savu kausu pār sauli, un saulei tika ļauts dedzināt cilvēkus ar uguni.  Negantā svelme dedzināja cilvēkus, tomēr viņi zaimoja Dieva vārdu, kuram ir vara pār šīm nelaimēm, un viņi nenožēloja grēkus un nedeva Dievam godu. 10  Piektais izlēja savu kausu pār zvēra troni. Tad viņa valstība kļuva tumša, un ļaudis aiz sāpēm sāka kost sev mēlē, 11  taču viņi zaimoja debesu Dievu savu sāpju un čūlu dēļ un nenožēloja savus darbus. 12  Sestais izlēja savu kausu pār lielo upi Eifratu, un ūdens tajā izžuva, lai tiktu sagatavots ceļš ķēniņiem no saullēkta puses. 13  Tad es ieraudzīju trīs nešķīstus izteikumus*, līdzīgus vardēm, iznākam no pūķa mutes, no zvēra mutes un no viltus pravieša mutes. 14  Tie ir dēmonu iedvesmoti izteikumi, kas rāda zīmes un dodas pie visas apdzīvotās zemes ķēniņiem, lai tos sapulcinātu Visvarenā Dieva lielās dienas karam. 15  ”Lūk, es nāku kā zaglis! Laimīgs ir tas, kas paliek nomodā un pasargā savas drēbes, lai viņam nebūtu jāstaigā kailam un nebūtu redzams viņa kauns.” 16  Un tie sapulcināja viņus vietā, ko ebrejiski sauc par Armagedonu*. 17  Septītais izlēja savu kausu gaisā. Tajā brīdī no svētnīcas, no troņa, atskanēja skaļa balss: ”Tas ir noticis!” 18  Tad plaiksnīja zibeņi, atskanēja balsis un pērkona dārdi un notika liela zemestrīce, kādas nav bijis, kopš uz zemes ir cilvēki, — tik stipra un liela bija šī zemestrīce. 19  Lielā pilsēta sašķēlās trijās daļās, tautu pilsētas sagruva, un Dievs pieminēja lielo Babilonu un deva tai savas dusmu kvēles vīna kausu. 20  Arī visas salas aizbēga, un kalni nebija atrodami. 21  No debesīm uz cilvēkiem krita milzu krusas graudi, katrs ap talentu* smags, un cilvēki zaimoja Dievu tās nelaimes dēļ, ko izraisīja krusa, jo nelaime bija ārkārtīgi liela.

Zemsvītras piezīmes

Vai ”garus”.
Gr. Harmagedṓn. Grieķiski atveidots ebreju nosaukums, kas nozīmē ”Megidas kalns”.
Apm. 20 kg.