Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

Atklāsmes 15:1—8

15  Es ieraudzīju debesīs vēl vienu iespaidīgu un brīnumainu zīmi — septiņus eņģeļus, kam bija septiņas nelaimes. Tās ir pēdējās, jo ar tām Dieva dusmas tiek izpaustas līdz galam.  Un es redzēju kaut ko līdzīgu stikla jūrai, sajauktai ar uguni, un tos, kas gūst uzvaru pār zvēru, tā tēlu un tā vārda skaitli. Tie stāvēja pie stikla jūras, turēdami Dieva arfas.  Un tie dzied Dieva kalpa Mozus dziesmu un Jēra dziesmu: ”Lieli un brīnumaini ir tavi darbi, Jehova, Dievs, Visvarenais! Taisnīgi un patiesi ir tavi ceļi, mūžības Ķēniņ!  Kas gan lai nebītos tevi, Jehova, un neslavētu tavu vārdu, jo vienīgi tu esi uzticīgs! Visas tautas nāks tavā priekšā un tevi pielūgs, jo ir atklājies tavu likumu taisnīgums.”  Pēc tam es redzēju: debesīs atvērās liecības telts svētnīca,  un no svētnīcas iznāca septiņi eņģeļi, kam bija septiņas nelaimes, tie bija ģērbušies tīrā, spožā linu tērpā, un ap krūtīm tiem bija apjoztas zelta jostas.  Viena no četrām dzīvajām būtnēm iedeva septiņiem eņģeļiem septiņus zelta kausus, kas bija pilni ar mūžu mūžos dzīvā Dieva dusmām.  Un svētnīca piepildījās ar dūmiem Dieva goda un viņa spēka dēļ, un neviens nevarēja ieiet svētnīcā, kamēr nebija beigušās septiņu eņģeļu nestās septiņas nelaimes.

Zemsvītras piezīmes