Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

Atklāsmes 13:1—18

13  Tas nostājās jūras smiltīs. Un es ieraudzīju no jūras izkāpjam zvēru ar desmit ragiem un septiņām galvām, uz tā ragiem bija desmit diadēmas, bet uz galvām — zaimojoši vārdi.  Zvērs, ko es redzēju, izskatījās pēc leoparda, bet tā kājas bija kā lāča kājas un mute kā lauvas mute. Pūķis piešķīra zvēram tā spēku un troni un lielu varu.  Tad es ieraudzīju, ka viena no tā galvām bija it kā ievainota uz nāvi, bet nāvējošais ievainojums sadzija, un visa zeme apbrīnā sekoja zvēram.  Ļaudis pielūdza pūķi, jo viņš deva zvēram varu, un tie pielūdza zvēru, sacīdami: ”Kas gan ir līdzīgs zvēram, un kas var ar to karot?”  Tam piešķīra muti, kas runāja lielas lietas un zaimus, un varu rīkoties četrdesmit divus mēnešus.  Tas atvēra muti, zaimodams Dievu, lai zaimotu viņa vārdu, viņa mājvietu un tos, kas mājo debesīs.  Tam atļāva karot ar svētajiem un viņus uzvarēt, un tam piešķīra varu pār visām ciltīm, tautām, valodām un tautībām.  Un to pielūgs visi zemes iedzīvotāji — visi tie, kuru vārdi no pasaules pirmsākumiem nav ierakstīti nokautā Jēra dzīvības grāmatā.  Kam ir ausis, lai klausās. 10  Ja kādam jānonāk gūstā, viņš nonāks gūstā. Ja kāds nogalinās ar zobenu, arī viņu nogalinās ar zobenu. Tas no svētajiem prasa izturību un ticību. 11  Un es ieraudzīju no zemes izkāpjam vēl vienu zvēru, kam bija divi ragi, tādi kā jēram, bet tas sāka runāt kā pūķis. 12  Tas īsteno visu pirmā zvēra varu tā acu priekšā un liek zemei un tās iedzīvotājiem pielūgt pirmo zvēru, kura nāvējošais ievainojums ir sadzijis. 13  Un tas rāda iespaidīgas zīmes, pat likdams ugunij nākt no debesīm uz zemi cilvēku acu priekšā. 14  Tas maldina zemes iedzīvotājus ar zīmēm, ko tam bija ļauts rādīt zvēra acu priekšā, un aicina zemes iedzīvotājus darināt tēlu zvēram, kam bija zobena ievainojums, bet kas bija izdzīvojis. 15  Tad tam atļāva iedvest dzīvību zvēra tēlam, lai šis tēls varētu runāt un panāktu, ka tiek nogalināti visi, kas nav ar mieru pielūgt zvēra tēlu. 16  Un tas spiež visus cilvēkus, mazos un lielos, bagātos un nabagos, brīvos un vergus, pieņemt zīmi uz savas labās rokas vai pieres, 17  lai neviens nevarētu ne pirkt, ne pārdot, izņemot tos, kam ir zīme — zvēra vārds vai viņa vārda skaitlis. 18  Tas prasa gudrību: kam ir sapratne, lai aprēķina zvēra skaitli, jo tas ir cilvēka skaitlis, un šis skaitlis ir sešsimt sešdesmit seši.

Zemsvītras piezīmes