Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Bībele internetā | SVĒTO RAKSTU JAUNĀS PASAULES TULKOJUMS

Apustuļu darbi 6:1—15

6  Tajās dienās, mācekļu skaitam pieaugot, grieķiski runājošie jūdi sāka sūdzēties par ebrejiski runājošajiem jūdiem, jo, kad ik dienas tika izdalīts ēdiens, viņu atraitnes nesaņēma savu daļu.  Tad tie divpadsmit sasauca visu mācekļu pulku un teica: ”Nebūtu pareizi, ja mēs atstātu novārtā Dieva vārdu, lai pasniegtu ēdienu pie galda.  Tāpēc, brāļi, izvēlieties no sava vidus septiņus cienījamus vīrus, gara un gudrības pilnus, — tos mēs iecelsim veikt šo nepieciešamo darbu,  bet paši nodosimies lūgšanām un Dieva vārda mācīšanai.”  Viņu teiktais visiem patika, un tie izraudzījās Stefanu, ticības un svētā gara pilnu vīru, Filipu, Prohoru, Nikanoru, Timonu, Parmenu un Nikolaju, prozelītu no Antiohijas,  un atveda pie apustuļiem. Pateikuši lūgšanu, viņi uzlika tiem rokas.  Tā Dieva vārds turpināja izplatīties, mācekļu skaits Jeruzālemē ļoti pieauga, un pat daudzi priesteri pievērsās ticībai.  Stefans, pilns Dieva labvēlības un spēka, darīja tautā lielus brīnumus un zīmes.  Bet atnāca daži no tā sauktās brīvlaisto sinagogas, kā arī daži kirēnieši, aleksandrieši un tie, kas bija no Kilikijas un Āzijas, un sāka strīdēties ar Stefanu, 10  taču nespēja turēties pretī gudrībai un garam, ar kādu viņš runāja. 11  Tad tie slepus pierunāja kādus vīrus sacīt: ”Mēs esam dzirdējuši, ka viņš zaimojoši izsakās par Mozu un Dievu.” 12  Tie sakūdīja tautu, vecākos un rakstu mācītājus, metās viņam virsū, sagrāba viņu un aizveda uz sinedriju. 13  Tur tie izveda viltus lieciniekus, kas teica: ”Šis cilvēks nebeidz vien runāt pret šo svēto vietu un bauslību. 14  Mēs esam dzirdējuši viņu sakām, ka nācarietis Jēzus izpostīs šo vietu un izmainīs paražas, ko mums nodevis Mozus.” 15  Visi, kas sēdēja sinedrijā, skatījās uz viņu un redzēja, ka viņa seja līdzinās eņģeļa sejai.

Zemsvītras piezīmes