Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

Apustuļu darbi 22:1—30

22  ”Brāļi un tēvi, uzklausiet, ko es jums sacīšu savai aizstāvībai!”  Kad tie izdzirdēja, ka viņš tos uzrunā ebreju valodā, tie noklusa vēl vairāk, un viņš turpināja:  ”Es esmu jūds, dzimis Tarsā, Kilikijā, bet skolojies šajā pilsētā pie Gamaliēla kājām, es tiku mācīts stingri ievērot sentēvu bauslību un degu par Dievu, tāpat kā jūs visi šodien.  Es vajāju šī ceļa piekritējus līdz nāvei, sasiedams un nododams cietumā gan vīriešus, gan sievietes,  kā to var apliecināt augstais priesteris un visi vecākie. Saņēmis no viņiem arī vēstules brāļiem Damaskā, es gāju, lai tos, kas tur bija, sasietus atvestu uz Jeruzālemi sodīšanai.  Bet, kamēr es biju ceļā un tuvojos Damaskai, pēkšņi ap dienas vidu no debesīm mani apspīdēja spilgta gaisma,  es nokritu zemē un izdzirdēju balsi man sakām: ”Saul, Saul, kāpēc tu mani vajā?”  Es atsaucos: ”Kungs, kas tu esi?” ”Es esmu nācarietis Jēzus, ko tu vajā,” viņš atbildēja.  Vīri, kas bija kopā ar mani, gaismu gan redzēja, bet tā balsi, kurš ar mani runāja, nedzirdēja. 10  Tad es jautāju: ”Ko lai es daru, Kungs?” Bet Kungs man atbildēja: ”Celies, ej uz Damasku, un tur tev pateiks visu, kas tev jādara.” 11  Tā kā spožās gaismas dēļ es neko nevarēju redzēt, tie, kas bija kopā ar mani, pie rokas aizveda mani uz Damasku. 12  Tad Hananja, kāds vīrs, kas bijās Dievu un dzīvoja pēc bauslības un par ko labi atsaucās visi turienes jūdi, 13  atnāca pie manis un, nostājies man blakus, teica: ”Brāli Saul, kļūsti atkal redzīgs!” Tajā pašā brīdī es paskatījos un ieraudzīju viņu. 14  Viņš sacīja: ”Mūsu tēvu Dievs tevi ir izvēlējies, lai tu uzzinātu viņa gribu, redzētu Taisno un dzirdētu viņa balsi, 15  jo tev jākļūst par viņa liecinieku un visiem cilvēkiem jāpavēsta, ko esi redzējis un dzirdējis. 16  Kāpēc tu vēl kavējies? Celies, topi kristīts un nomazgā savus grēkus, piesaukdams viņa vārdu!” 17  Bet, kad es biju atgriezies Jeruzālemē un templī lūdzu Dievu, es nonācu aizrautības stāvoklī 18  un ieraudzīju Kungu, kas man norādīja: ”Steidzies ātri prom no Jeruzālemes, jo šeit tavu liecību par mani neuzklausīs!” 19  Bet es atbildēju: ”Kungs, viņi labi zina, ka tos, kas tev tic, es agrāk liku cietumā un pēru sinagogās 20  un, kad tika izlietas tava liecinieka Stefana asinis, es stāvēju blakus, to atbalstīju un sargāju virsdrēbes tiem, kas viņu nogalināja.” 21  Tomēr viņš man teica: ”Dodies ceļā, jo es tevi sūtīšu tālu prom pie citām tautām!”” 22  Līdz šiem vārdiem tie viņā klausījās, bet tad sāka kliegt: ”Nost tādu no zemes virsas — viņš nedrīkst palikt dzīvs!” 23  Tie kliedza, rāva nost savas virsdrēbes un svieda gaisā zemi, 24  tāpēc komandieris pavēlēja viņu ievest karaspēka mītnē un lika pērt ar pletnēm un pratināt, lai noskaidrotu, kāpēc pūlis tā kliedz uz viņu. 25  Kad tie viņu bija izstiepuši, lai pērtu, Pāvils jautāja turpat stāvošajam virsniekam: ”Vai jums ir atļauts pērt Romas pilsoni, turklāt bez tiesas sprieduma?” 26  To izdzirdējis, virsnieks aizgāja pie komandiera un paziņoja par to, sacīdams: ”Ko tu taisies darīt? Šis cilvēks taču ir romietis.” 27  Komandieris piegāja pie Pāvila un viņu uzrunāja: ”Saki man, vai tu esi romietis?” Viņš atbildēja: ”Jā.” 28  Komandieris sacīja: ”Es esmu nopircis pilsonību par lielu naudu.” ”Bet man tā ir jau no dzimšanas,” Pāvils atteica. 29  Tūlīt pat tie, kas gatavojās viņu pratināt, aizgāja, bet komandieris, uzzinājis, ka ir saslēdzis ķēdēs romieti, nobijās. 30  Nākamajā dienā, gribēdams skaidri zināt, kāpēc jūdi apsūdz Pāvilu, viņš to atbrīvoja un pavēlēja sapulcēties virspriesteriem un visam sinedrijam. Pēc tam viņš atveda Pāvilu un lika tam nostāties viņu priekšā.

Zemsvītras piezīmes