Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

Apustuļu darbi 19:1—41

19  Kamēr Apolls bija Korintā, Pāvils, ceļodams pa iekšzemi, nonāca Efesā, kur sastapa dažus mācekļus.  Viņš tiem jautāja: ”Vai jūs saņēmāt svēto garu, kad kļuvāt ticīgi?” Tie atbildēja: ”Mēs neko neesam dzirdējuši par svēto garu.”  ”Ar kādu kristību tad jūs tikāt kristīti?” viņš apvaicājās. Tie atteica: ”Ar Jāņa kristību.”  Tad Pāvils paskaidroja: ”Jāņa kristība bija par apliecinājumu grēku nožēlai, un viņš aicināja cilvēkus ticēt tam, kurš nāks pēc viņa, tas ir, Jēzum.”  To dzirdējuši, viņi kristījās Kunga Jēzus vārdā.  Kad Pāvils uzlika tiem rokas, pār tiem nāca svētais gars, tie sāka runāt svešās valodās un pravietot.  Pavisam bija ap divpadsmit šādu vīru.  Trīs mēnešus viņš gāja uz sinagogu un droši sludināja, teikdams runas un minēdams pārliecinošus pierādījumus par Dieva valstību.  Bet, kad daži ietiepīgi negribēja ticēt un daudzu priekšā nomelnoja šo ceļu, viņš aizgāja no tiem, paņēmis mācekļus sev līdzi, un katru dienu uzstājās ar runām Tiranna skolā. 10  Tā turpinājās divus gadus, un visi Āzijas iedzīvotāji dzirdēja Kunga vārdu — gan jūdi, gan grieķi. 11  Dievs ar Pāvila rokām darīja neparasti varenus darbus. 12  Pat galvas apsēji un priekšauti, ko viņš bija nēsājis, tika aiznesti slimajiem, un tad slimības tos atstāja un ļaunie gari izgāja ārā. 13  Bet arī daži jūdi, kas ceļoja apkārt, izdzīdami dēmonus, mēģināja piesaukt Kunga Jēzus vārdu un sacīja tiem, kam bija ļaunie gari: ”Es jums stingri pavēlu tā Jēzus vārdā, kuru sludina Pāvils.” 14  To darīja arī septiņi jūdu virspriestera Skevas dēli. 15  Bet ļaunais gars tiem paziņoja: ”Jēzu es pazīstu un pazīstu arī Pāvilu. Bet kas jūs tādi esat?” 16  Tad cilvēks, kam bija ļaunais gars, uzklupa tiem un tos citu pēc cita pārspēja un uzveica, tā ka tie kaili un ievainoti aizbēga no tās mājas. 17  Par to uzzināja visi, kas dzīvoja Efesā, — gan jūdi, gan grieķi. Visus pārņēma bailes, un tika slavēts Kunga Jēzus vārds. 18  Daudzi no tiem, kas bija kļuvuši ticīgi, nāca, atklāti atzina un izstāstīja, ko bija darījuši. 19  Diezgan daudzi, kas bija nodarbojušies ar buršanu, sanesa savas grāmatas un visu priekšā tās sadedzināja. Aprēķinot izrādījās, ka grāmatu vērtība bija piecdesmit tūkstoši sudraba monētu. 20  Tā Jehovas vārdi vareni auga un nostiprinājās. 21  Pēc šiem notikumiem Pāvils savā garā apņēmās tad, kad būs izgājis cauri Maķedonijai un Ahajai, doties uz Jeruzālemi. Viņš sacīja: ”Kad būšu tur bijis, man jāredz arī Roma.” 22  Tad viņš aizsūtīja uz Maķedoniju divus savus palīgus, Timoteju un Erastu, bet pats vēl kādu laiku uzkavējās Āzijā. 23  Tajā laikā ticības ceļa dēļ izcēlās lielas nekārtības. 24  Kāds sudrabkalis, vārdā Demētrijs, kas ar Artemīdas svētnīcas sudraba atveidu izgatavošanu sagādāja amatniekiem lielu peļņu, 25  sapulcināja tos un vēl citus, kas darināja tamlīdzīgas lietas, un teica: ”Vīri, jūs labi zināt, ka no šī darba ir atkarīga mūsu labklājība. 26  Jūs taču redzat un dzirdat, ka ne tikai Efesā, bet gandrīz visā Āzijā šis Pāvils daudz ļaužu ir pārliecinājis mainīt savus uzskatus, apgalvodams, ka rokām taisītie dievi nemaz neesot dievi. 27  Mums draud ne tikai tas, ka mūsu amats nonāks neslavā, bet arī tas, ka varenās dievietes Artemīdas templi noniecinās un viņas varenība, ko pielūdz visā Āzijā un pasaulē, zudīs.” 28  To dzirdējuši, viņi kļuva nikni un kliedza: ”Varena ir efesiešu Artemīda!” 29  Pilsētu pārņēma nemiers, un visi barā iebrāzās teātrī, raudami līdzi Gaju un Aristarhu — maķedoniešus, kas ceļoja kopā ar Pāvilu. 30  Pāvils gribēja iet iekšā pie ļaudīm, bet mācekļi viņam neļāva. 31  Pat daži svētku un spēļu rīkotāji, kas bija pret viņu draudzīgi noskaņoti, sūtīja viņam ziņu un lūdza nepakļaut sevi briesmām un neiet teātrī. 32  Daži sauca vienu, bet citi kaut ko citu, jo sapulcē valdīja liels sajukums un lielākā daļa nemaz nezināja, kāpēc viņi ir sanākuši. 33  Tad no pūļa izveda Aleksandru, ko jūdi izstūma priekšā. Aleksandrs pamāja ar roku, gribēdams ļaužu priekšā aizstāvēties. 34  Bet, kad tie redzēja, ka viņš ir jūds, visi sāka vienā balsī kliegt: ”Varena ir efesiešu Artemīda!” un kliedza kādas divas stundas. 35  Kad pilsētas rakstvedis bija nomierinājis pūli, viņš teica: ”Efesieši, vai tad ir kāds cilvēks, kas nezinātu, ka Efesas pilsētai ir gods sargāt varenās Artemīdas un no debesīm nokritušā tēla templi? 36  Tas nav apstrīdams, tāpēc saglabājiet mieru un nerīkojieties pārsteidzīgi. 37  Jūs esat atveduši šos vīrus, kas nav ne aplaupījuši tempļus, ne zaimojuši mūsu dievieti. 38  Tāpēc, ja Demētrijs un amatnieki, kas kopā ar viņu, grib kādu apsūdzēt, ir taču tiesas dienas un prokonsuli — pie tiem lai arī tiesājas! 39  Bet, ja jūs gribat panākt kaut ko vairāk, par to jālemj likumīgi sasauktā sapulcē. 40  Pastāv briesmas, ka šīsdienas notikumu dēļ mūs apsūdzēs dumpja rīkošanā, jo mēs nevaram minēt nekādu attaisnojumu, kāpēc te ir sanācis nemierīgs pūlis.” 41  To pateicis, viņš lika sapulcei izklīst.

Zemsvītras piezīmes