Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

3. Jāņa 1:1—14

 Vecākais — mīļajam Gajam, ko es patiesi mīlu.  Mīļais, es lūdzu Dievu, lai tev it visā klātos labi un tu būtu vesels, tāpat kā līdz šim.  Es ļoti priecājos, kad atnāca brāļi un pastāstīja, ka tu turies pie patiesības, un es priecājos, ka tu joprojām staigā patiesībā.  Man nav lielāka iemesla justies pateicīgam kā tas, ka es dzirdu: mani bērni staigā patiesībā.  Mīļais, tava uzticība izpaužas visā, ko tu dari brāļu labā, kaut arī tu viņus nepazīsti.  Viņi draudzes priekšā ir pastāstījuši par tavu mīlestību. Lūdzu, sagatavo viņus ceļam tā, lai tas būtu patīkami Dievam,  jo tie ir devušies ceļā viņa vārda dēļ, neko neņemdami no cittautiešiem.  Tāpēc mums ir pienākums tos viesmīlīgi uzņemt, lai mēs kļūtu par darbabiedriem patiesības labā.  Es jau uzrakstīju draudzei, bet Diotrefs, kam patīk starp viņiem būt pirmajam, no mums neko nepieņem ar cieņu. 10  Tāpēc, ja es atnākšu, es pieminēšu, ko viņš dara, mūs nekrietni aprunādams. Taču viņam ar to vēl nepietiek: viņš pats neuzņem brāļus ar cieņu, bet tiem, kas vēlas to darīt, liek šķēršļus un grib tos padzīt no draudzes. 11  Mīļais, seko nevis sliktam, bet labam piemēram. Tas, kas dara labu, ir no Dieva, bet, kas dara ļaunu, tas Dievu nav redzējis. 12  Par Demētriju visi dod labu liecību, ko apstiprina arī tas, ka viņš dzīvo pēc patiesības. Arī mēs liecinām par viņu, un tu zini, ka mūsu liecība ir patiesa. 13  Man tev būtu bijis daudz kas rakstāms, taču es negribu tev rakstīt ar spalvu un tinti. 14  Es ceru drīz tevi satikt, un tad mēs varēsim aprunāties. Lai tev ir miers! Draugi tevi sveicina. Sveicini no manis draugus, katru personiski.

Zemsvītras piezīmes