Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

2. Timotejam 4:1—22

4  Es tev pavēlu Dieva, kā arī Kristus Jēzus priekšā, kurš tiesās dzīvos un mirušos, — pavēlu, domājot par Kristus parādīšanos un viņa valstību:  sludini vārdu, dari to bez vilcināšanās* gan labvēlīgā, gan nelabvēlīgā laikā, aizrādi, norāj, pamudini ar lielu pacietību un mācītprasmi.  Pienāks laiks, kad cilvēki nevarēs paciest veselīgo mācību, bet pēc pašu iegribām sapulcēs ap sevi skolotājus, kas glaimos viņu ausīm,  un, pārstājuši klausīties patiesību, viņi pievērsīsies pasakām.  Taču tu visās lietās saglabā skaidru prātu, paciet grūtības, sludini labo vēsti*, pienācīgi izpildi savu kalpošanu!  Es jau tieku izliets kā lejamais upuris, un manas atbrīvošanas laiks ir pavisam tuvu.  Labo cīņu es esmu izcīnījis, skrējienu esmu pabeidzis, ticību esmu saglabājis.  No šī brīža man tiek glabāts taisnības vainags, ar ko Kungs, taisnīgais tiesnesis, mani atalgos tajā dienā, un ne tikai mani, bet arī visus, kas ir iemīlējuši viņa parādīšanos.  Centies drīz ierasties pie manis! 10  Dēma mani ir pametis, jo ir sācis mīlēt tagadējo pasauli*. Viņš ir devies uz Tesaloniku, Krescents — uz Galatiju, Tits — uz Dalmāciju, 11  vienīgi Lūka ir palicis pie manis. Atved sev līdzi Marku, jo viņš man ir noderīgs kalpošanā. 12  Bet Tihiku es esmu aizsūtījis uz Efesu. 13  Šurpceļā paņem apmetni, ko esmu atstājis Troādā pie Karpa, un rakstu ruļļus, īpaši pergamentus. 14  Varkalis Aleksandrs man ir nodarījis daudz ļauna — Jehova viņam atmaksās pēc viņa darbiem. 15  Sargies arī tu no viņa, jo viņš ir nikni pretojies mūsu vārdiem. 16  Kad es pirmo reizi aizstāvējos, neviens nenostājās manā pusē, bet visi mani pameta — lai tas viņiem netiek pieminēts. 17  Toties Kungs bija man blakus un apveltīja mani ar spēku, lai es pienācīgi sludinātu un visas tautas to dzirdētu; un es tiku izglābts no lauvas rīkles. 18  Kungs mani izglābs no ikviena ļauna darba un pasargās savai debesu valstībai. Viņam lai ir gods mūžu mūžos! Āmen. 19  Sveicini Prisku un Akilu, kā arī Onēsifora saimi! 20  Erasts palika Korintā, bet Trofimu es slimu atstāju Milētā. 21  Pacenties ierasties pirms ziemas. Tevi sveicina Eibuls, tāpat Pudents, Lins un Klaudija, kā arī visi brāļi. 22  Kungs lai ir ar tavu garu! Viņa labvēlība lai ir ar jums!

Zemsvītras piezīmes

Vai ”dedzīgi”.
Vai ”veic evaņģēlista darbu”.
Vai ”laikmetu; pasaules kārtību”. Gr. aiōn. Sk. ”Laikmets” 21. pielikumā.