Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Bībele internetā | SVĒTO RAKSTU JAUNĀS PASAULES TULKOJUMS

2. Timotejam 3:1—17

3  Bet ņem vērā, ka pēdējās dienās iestāsies īpaši grūti laiki,  jo cilvēki būs patmīlīgi, mantkārīgi, lielīgi, augstprātīgi, zaimotāji, nepaklausīgi vecākiem, nepateicīgi, neuzticīgi,  bez mīļuma, nepiekāpīgi, apmelotāji, nesavaldīgi, neganti, bez mīlestības pret labo,  nodevēji, pārgalvīgi, uzpūtīgi, tādi, kas mīl baudas, nevis Dievu,  kas ārēji gan izrāda dievbijību, bet viņu dzīvē tās spēks neparādās. No tādiem novērsies!  No viņu vidus nāk tie, kas ielavās namos un pakļauj sev vājas sievietes, kuras ir apkrautas ar grēkiem un atrodas dažādu dziņu varā,  kuras aizvien mācās, bet tā arī nekad nespēj pilnībā izprast* patiesību.  Tāpat kā Janne un Jambre pretojās Mozum, arī šie pretojas patiesībai, viņu prāts ir pilnīgi samaitāts, un par viņu stāvokli ticībā nevar teikt neko labu.  Tomēr neko vairāk viņi nepanāks, jo, tāpat kā to divu neprāts, arī viņu neprāts visiem būs skaidri redzams. 10  Bet tu esi nopietni ņēmis vērā manu mācību, manu dzīvesveidu, manu mērķi, manu ticību, manu pacietību, manu mīlestību, manu izturību, 11  manas vajāšanas un ciešanas, kādas es pieredzēju Antiohijā, Ikonijā un Listrā. Es panesu šīs vajāšanas, un Kungs no tām visām mani izglāba. 12  Jā gan, visi, kas vēlas dievbijīgi dzīvot Kristū Jēzū, tiks vajāti, 13  bet ļauni cilvēki un krāpnieki ieslīgs arvien lielākā ļaunumā, maldinādami citus un paši maldīdamies. 14  Bet tu neatkāpies no tā, ko esi mācījies un par ko tiki pārliecināts, jo tu zini, no kā esi to mācījies, 15  un jau no pašas mazotnes pazīsti svētos rakstus, kas tevi var darīt gudru, lai tu iegūtu glābšanu ticībā, kas ir Kristū Jēzū. 16  Visi Raksti ir Dieva iedvesmoti, un tie ir noderīgi mācībai, aizrādīšanai, labošanai, audzināšanai taisnīgumā, 17  lai Dieva cilvēks būtu lietpratīgs visā, pilnīgi sagatavots ikvienam labam darbam.

Zemsvītras piezīmes

”Pilnībā izprast”. Gr. epígnōsis. Sk. Rom 1:28, zemsv. piez.