Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

2. Timotejam 2:1—26

2  Mans dēls, topi aizvien stiprāks, palikdams tev dāvātajā labvēlībā, ko dod vienotība ar Kristu Jēzu.  Ko tu esi dzirdējis no manis un ko ir apstiprinājuši daudzi liecinieki, to nodod tālāk uzticamiem cilvēkiem, kas pēc tam būs piemēroti, lai mācītu citus.  Kā labs Kristus Jēzus kareivis esi gatavs paciest grūtības.  Neviens, kas dien karaspēkā, neiesaistās blakus lietās, kas varētu nest peļņu, jo vēlas patikt tam, kurš viņu ir uzņēmis karadienestā.  Arī tas, kas piedalās sacensībās, nesaņem vainagu, ja nav ievērojis noteikumus.  Zemkopim, kas sūri strādā, pirmajam jābauda sava darba augļi.  Pastāvīgi domā par maniem vārdiem, un Kungs tev piešķirs sapratni* visās lietās.  Atceries, ka Jēzus Kristus tika piecelts no mirušajiem un bija no Dāvida pēcnācējiem — tāda ir labā vēsts, ko es sludinu,  un tās dēļ es ciešu, pat esmu važās kā ļaundaris. Bet Dieva vārdu nevar iekalt važās. 10  Tāpēc es to visu panesu izredzēto labad, lai arī viņi iegūtu glābšanu Kristū Jēzū līdz ar mūžīgu godu. 11  Šie vārdi ir uzticami: ja mēs līdz ar viņu esam miruši, tad līdz ar viņu arī dzīvosim; 12  ja paliekam izturīgi, tad kopā ar viņu valdīsim; ja no viņa atsakāmies, arī viņš atteiksies no mums; 13  ja neesam uzticīgi, viņš paliek uzticīgs, jo viņš nevar atteikties no sevis. 14  Nemitīgi to atgādini, Dieva priekšā piekodinādams neķildoties par vārdiem — tas nekam neder, jo nes postu klausītājiem. 15  Centies iegūt Dieva atzinību un būt viņa priekšā darbinieks, kam nav, par ko kaunēties, un kas pareizi izmanto patiesības vārdu. 16  Izvairies no tukšām runām, kas ir vērstas pret svētumu, jo tās vedīs* aizvien lielākā bezdievībā 17  un šādu cilvēku runas izplatīsies kā gangrēna. Himenajs un Filēts ir starp tiem, 18  kas ir novērsušies no patiesības, apgalvojot, ka augšāmcelšana jau esot notikusi, un grauj dažiem ticību. 19  Tomēr Dieva stiprais pamats paliek nesatricināms, un uz tā ir šāds zīmogs: ”Jehova pazīst tos, kas viņam pieder,” un: ”Lai ikviens, kas piesauc Jehovas vārdu, atmet netaisnību.” 20  Lielā namā ir ne vien zelta un sudraba, bet arī koka un māla trauki, vieni paredzēti godājamiem mērķiem, bet citi — ne visai godājamiem. 21  Tāpēc, ja kāds turēsies nost no šiem pēdējiem, tas būs trauks godājamiem mērķiem, svētīts, noderīgs savam saimniekam, sagatavots ikvienam labam darbam. 22  Tad nu bēdz no jaunībai raksturīgajām vēlmēm un tiecies pēc taisnīguma, ticības, mīlestības un miera kopā ar tiem, kas piesauc Kungu no tīras sirds! 23  Neielaidies muļķīgā un bezjēdzīgā spriedelēšanā, zinādams, ka no tā rodas asi strīdi. 24  Kunga kalps nedrīkst strīdēties, bet viņam jābūt laipnam* pret visiem, jābūt prasmīgam skolotājam, jāvalda pār sevi, kad pret viņu slikti izturas, 25  un lēnprātīgi jāpamāca nepakļāvīgie — varbūt Dievs tiem ļaus mainīt attieksmi* un pilnībā izprast* patiesību, 26  un tie atjēgsies, atbrīvojušies no Velna slazda, kurā bija dzīvi notverti, lai pildītu tā gribu.

Zemsvītras piezīmes

Vai ”spriestspēju”.
Vai ”jo tie, kas tā runā, ieslīgs”.
Vai ”taktiskam”.
Vai ”nožēlot grēkus”.
”Pilnībā izprast”. Gr. epignōsis. Sk. Rom 1:28, zemsv. piez.