Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Bībele internetā | SVĒTO RAKSTU JAUNĀS PASAULES TULKOJUMS

2. Timotejam 1:1—18

1  Pāvils, pēc Dieva gribas Kristus Jēzus apustulis saskaņā ar solījumu par dzīvību, kas ir Kristū Jēzū,  Timotejam, mīļotam dēlam. Lai Dievs, Tēvs, un Kristus Jēzus, mūsu Kungs, tev dāvā labvēlību, žēlastību un mieru!  Pateicībā Dievam, kam es ar tīru sirdsapziņu kalpoju* tāpat kā mani priekšteči, es dienu un nakti nemitīgi pieminu tevi karstās lūgšanās  un, atceroties tavas asaras, ilgojos tevi redzēt, lai kļūtu prieka pilns.  Es atceros tavu neliekuļoto ticību, kas vispirms mita tavā vecāmātē Loidā un tavā mātē Einīkē un, esmu pārliecināts, mīt arī tevī.  Tāpēc es tev atgādinu uzturēt spožu Dieva dāvanas liesmu, ko tu saņēmi, kad es tev uzliku rokas.  Dievs taču mums nav devis mazdūšības garu, bet spēka, mīlestības un saprāta garu.  Tad nu nekad nekaunies liecināt par mūsu Kungu un nekaunies arī par mani, kaut gan esmu ieslodzīts viņa dēļ, bet esi gatavs Dieva spēkā ciest labās vēsts dēļ.  Viņš mūs ir izglābis un aicinājis ar svētu aicinājumu nevis mūsu darbu dēļ, bet pēc sava nodoma un labestības, ko viņš mums augstsirdīgi ir izrādījis Kristū Jēzū pirms neatminamiem laikiem 10  un kas tagad ir atklājusies ar mūsu Glābēja, Kristus Jēzus, parādīšanos, kurš ir iznīcinājis nāvi un ar labo vēsti izlējis gaismu pār dzīvību un neiznīcību. 11  Es esmu iecelts par šīs vēsts sludinātāju, apustuli un skolotāju. 12  Tāpēc man arī jācieš, taču es nekaunos, jo zinu, kam esmu noticējis, un esmu pārliecināts, ka viņš spēj pasargāt to, ko es viņam esmu uzticējis, līdz tai dienai. 13  Ar ticību un mīlestību, kas ir Kristū Jēzū, ņem vērā no manis dzirdēto veselīgo vārdu paraugu*. 14  Sargā šo dārgumu, kas tev ir uzticēts, ar svētā gara palīdzību, kas mīt mūsos. 15  Tu zini, ka Āzijā* visi ir novērsušies no manis, starp tiem arī Figels un Hermogens. 16  Lai Kungs dāvā žēlastību Onēsifora saimei, jo viņš mani bieži ir atspirdzinājis un nav kaunējies no manām važām. 17  Tieši pretēji, kad viņš bija Romā, viņš mani cītīgi meklēja, līdz atrada. 18  Lai Kungs viņam ļauj rast Jehovas žēlastību tajā dienā. Tu ļoti labi zini, kādu palīdzību viņš ir sniedzis Efesā.

Zemsvītras piezīmes

Vai ”veicu svētu kalpošanu”. Sk. Mt 4:10, zemsv. piez.
Vai ”skici”.
Romas province Mazāzijā.