Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

2. Tesalonikiešiem 2:1—17

2  Bet, runājot par mūsu Kunga Jēzus Kristus klātbūtni un mūsu sapulcēšanu pie viņa, mēs jūs, brāļi, lūdzam:  neļaujiet tik ātri sevi apmulsināt un nesatraucieties par apgalvojumiem, ka Jehovas diena jau esot pienākusi, — vai tā būtu kāda gara atklāsme, sacīts vārds vai it kā mūsu rakstīta vēstule.  Neviens lai jūs nekādā veidā nepieviļ, jo tā diena nenāks, pirms nebūs parādījusies atkrišana un atklājies nelikumības cilvēks, iznīcības dēls.  Šis pretinieks sevi paaugstina pār ikvienu, kas tiek saukts par dievu, pār katru, kas tiek pielūgts, — viņš pat apsēžas Dieva templī, pasludinādams sevi par dievu.  Vai neatceraties, ka es jums to stāstīju, kad vēl biju pie jums?  Un tagad jūs zināt, kas ir tas kavēklis, kurš viņam neļauj atklāties pirms noteiktā laika.  Tiesa gan, šīs nelikumības noslēpums jau darbojas, tikai vispirms jāpazūd tam, kas to pagaidām vēl kavē.  Tad atklāsies nelikumības darītājs, ko Kungs Jēzus nonāvēs ar savas mutes garu un iznīcinās savas klātbūtnes parādīšanās laikā.  Šī nelikumības darītāja klātbūtne ir Sātana darbs ar visādiem vareniem darbiem, melu zīmēm un brīnumiem 10  un visādiem netaisniem līdzekļiem, kas maldina tos, kuri iet bojā, saņemdami atmaksu par to, ka nav pieņēmuši patiesības mīlestību, kas tos varētu izglābt. 11  Tādēļ Dievs ļauj tiem nonākt maldu varā, lai tie noticētu meliem 12  un lai tie visi tiktu notiesāti, jo nav ticējuši patiesībai, bet ir raduši patiku netaisnībā. 13  Bet mums aizvien jāpateicas Dievam par jums, brāļi, kas Jehovam mīļi, jo tāpēc, ka jūs ticat patiesībai, Dievs jūs jau sākumā ir izvēlējies glābšanai, darīdams jūs svētus ar savu garu. 14  Šai glābšanai viņš jūs ir aicinājis ar labo vēsti, ko sludinām, lai jūs iegūtu mūsu Kunga Jēzus Kristus godu. 15  Tad nu, brāļi, stāviet stingri un ievērojiet mācības, kas jums ir nodotas vai nu mutvārdos, vai mūsu rakstītā vēstulē. 16  Lai pats mūsu Kungs Jēzus Kristus un Dievs, mūsu Tēvs, kas mūs ir mīlējis un augstsirdīgā labestībā sagādājis mūžīgu mierinājumu un brīnišķīgu cerību, 17  mierina jūsu sirdis un stiprina jūs katram labam darbam un vārdam.

Zemsvītras piezīmes