Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

2. Tesalonikiešiem 1:1—12

1  Pāvils, Silvāns* un Timotejs tesalonikiešu draudzei, kas ir vienotībā ar Dievu, mūsu Tēvu, un Kungu Jēzu Kristu.  Lai Dievs, Tēvs, un Kungs Jēzus Kristus jums dāvā labvēlību un mieru!  Mums vienmēr jāpateicas Dievam par jums, brāļi. Un tas arī ir pareizi, jo jūsu ticība arvien vairāk nostiprinās un jūsu savstarpējā mīlestība aug augumā katrā no jums.  Tāpēc mēs Dieva draudzēs lepojamies ar jums — ar jūsu izturību un ticību visās jūsu vajāšanās un ciešanās, kas jums jāpanes.  Tas pierāda, ka Dievs tiesā taisnīgi, un līdz ar to jūs tiekat atzīti par cienīgiem saņemt Dieva valstību, kuras dēļ jūs arī ciešat.  Jo tiešām ir taisnīgi, ka tiem, kas jums sagādā ciešanas, Dievs atdara ar ciešanām.  Turpretī jums, kas ciešat, Dievs sagādās atvieglojumu līdz ar mums, Kungam Jēzum atklājoties no debesīm ar saviem varenajiem eņģeļiem  uguns liesmās, kad viņš atmaksās tiem, kas nepazīst Dievu, un tiem, kas neklausa labajai vēstij par mūsu Kungu Jēzu.  Tie saņems piespriesto sodu — mūžīgu iznīcināšanu — un tiks atstumti no Kunga un viņa spēka diženuma, 10  kad viņš nāks, lai tiktu pagodināts līdz ar saviem svētajiem un lai viņu tajā dienā apbrīnotu visi, kas ir sākuši ticēt, arī jūs, jo jūs uzņēmāt mūsu liecību ar ticību. 11  Tādēļ mēs allaž lūdzam par jums, lai mūsu Dievs jūs atzītu par sava aicinājuma cienīgiem un ar savu spēku pilnībā īstenotu visu labo, ko viņš vēlas, kā arī vainagotu ar sekmēm jūsu ticības darbu, 12  lai Kunga Jēzus vārds tiktu pagodināts jūsos un jūs — viņā, pēc mūsu Dieva un Kunga Jēzus Kristus augstsirdīgās labestības.

Zemsvītras piezīmes

Sk. 2Kr 1:19, zemsv. piez.