Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

2. Pētera 3:1—18

3  Mīļie, šī jau ir otrā vēstule, ko es jums rakstu, un, gluži tāpat kā pirmajā, arī šajā es cenšos ar atgādinājumiem rosināt jūsu spēju skaidri domāt,  lai jūs atcerētos to, ko agrāk ir runājuši svētie pravieši, kā arī Kunga un Glābēja likumu, ko pavēstījuši jūsu apustuļi.  Par visu vairāk ņemiet vērā, ka pēdējās dienās nāks ņirdzīgi izsmējēji, kas sekos paši savām vēlmēm  un teiks: ”Kur tad ir viņa apsolītā klātbūtne? Nekas taču nav mainījies kopš tās dienas, kad mūsu tēvi ir aizmiguši nāves miegā, — viss joprojām ir tieši tāpat kā no radīšanas sākuma.”  Bet viņi tīšuprāt atstāj bez ievērības, ka senos laikos bija debesis un zeme, kas pēc Dieva vārda slējās ārā no ūdens un atradās starp ūdeņiem;  un tā toreizējā pasaule gāja bojā ūdens plūdos.  Pēc tā paša vārda arī tagadējās debesis un tagadējā zeme tiek glabātas ugunij un ir atstātas līdz bezdievīgo cilvēku tiesas un iznīcināšanas dienai.  Lai jums, mīļie, nepaslīd garām tas, ka Jehovam viena diena ir kā tūkstoš gadi un tūkstoš gadi — kā viena diena.  Jehova nevilcinās ar sava solījuma pildīšanu, kaut gan daži to uzskata par vilcināšanos, bet viņš izturas pret jums ar pacietību, jo nevēlas, lai kāds ietu bojā, bet grib, lai visi nāktu pie grēku nožēlas*. 10  Jehovas diena nāks kā zaglis, tajā debesis pēkšņi ar rūkoņu izzudīs, nokaitētie pamatelementi izjuks, bet zeme un darbi uz tās tiks atsegti. 11  Ja reiz viss tā izjuks, cik gan svēti un dievbijīgi jums jādzīvo, 12  gaidot un turot acu priekšā Jehovas dienu*, kurā debesis ies bojā liesmās un pamatelementi lielajā karstumā izkusīs! 13  Bet mēs pēc viņa solījuma gaidām jaunas debesis un jaunu zemi, kurās mājos taisnība. 14  Tāpēc, mani mīļie, to gaidīdami, dariet visu iespējamo, lai beigu beigās jūs viņa acīs būtu bez traipiem, bez vainām un miera pilni. 15  Uzskatiet, ka mūsu Kunga pacietība jūs glābj, — to arī mūsu mīļais brālis Pāvils jums ir rakstījis viņam dotajā gudrībā, 16  kā jau viņš par to runā visās savās vēstulēs. Taču tajās ir arī grūti saprotamas lietas, ko nemācītie un svārstīgie sagroza paši sev par postu, tāpat kā viņi to dara ar pārējiem Rakstiem. 17  Tāpēc, mīļie, to visu jau iepriekš zinādami, piesargieties, ka šie ļaudis, kas nicina likumus, jūs neaizrautu līdzi ar saviem maldiem un jūs neatkāptos no savas stingrās nostājas. 18  Turpiniet augt mūsu Kunga un Glābēja Jēzus Kristus labvēlībā un zināšanās par viņu. Viņam lai ir gods tagad un mūžīgi!

Zemsvītras piezīmes

Burt. ”prāta izmaiņas”.
Burt. ”dienas klātbūtni”.