Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

2. Pētera 2:1—22

2  Bet ir bijuši tautā arī viltus pravieši, un tāpat jūsu vidū būs viltus skolotāji. Tie nemanāmi ieviesīs kaitīgas sektas un noliegs īpašnieku, kas tos ir nopircis, paši kļūdami par savas straujās bojāejas vaininiekiem.  Turklāt daudzi tiem sekos viņu nekautrīgajā rīcībā*, un tāpēc patiesības ceļš tiks nievāts.  Savā alkatībā viņi jūs izmantos ar viltus vārdiem. Bet spriedums, kas viņiem jau sen ir izteikts, nekavējas, un viņu bojāeja nesnauž.  Pat eņģeļus, kas grēkoja, Dievs neatstāja nesodītus, bet nogrūda tos tartarā*, ieslodzīdams necaurredzamas tumsas dzīlēs, kur tiem jāgaida tiesa.  Viņš neatstāja nesodītu seno pasauli un pasargāja tikai taisnības sludinātāju Noasu līdz ar septiņiem citiem, kad lika nākt plūdiem pār bezdievīgo cilvēku pasauli.  Viņš sodīja Sodomas un Gomoras pilsētas un pārvērta tās pelnos, tā parādīdams bezdievīgajiem, kas tos sagaida.  Viņš izglāba taisno Latu, kas smagi pārdzīvoja, ka cilvēki nicina likumus un nododas nekautrīgai rīcībai, —  jo šis taisnais, kas dzīvoja viņu vidū, redzēdams viņu noziedzīgos darbus un dzirdēdams par tiem, dienu no dienas cieta mokas savā taisnajā dvēselē.  Tātad Jehova prot glābt dievbijīgos no pārbaudījumiem, bet netaisnos atstāt līdz tiesas dienai, kad tie tiks iznīcināti, 10  īpaši tie, kas kāro aptraipīt citu cilvēku miesu un nicina varu. Būdami pārdroši un paštaisni, viņi nebaidās nievājoši runāt par godā celtajiem, 11  kurpretī eņģeļi, lai gan tie ir pārāki stiprumā un spēkā, viņus neapsūdz un nenievā, jo ciena Jehovu. 12  Bet viņi kā nesaprātīgi, instinktu vadīti dzīvnieki, kas ir dzimuši notveršanai un nokaušanai, nievā to, par ko viņiem nav ne jausmas. Viņi ies bojā, jo viņu rīcība ved uz bojāeju. 13  Tā viņi ar savām ļaundarībām nodarīs ļaunu paši sev. Ar baudu viņi nododas pārmērībām pat gaišā dienas laikā. Viņi ir traipi un plankumi, kas tīksminās par savām maldu mācībām, kad kopā ar jums piedalās mielastos. 14  Viņu acis ir vērstas tikai uz laulības pārkāpšanu, tās nespēj atturēties no grēka, un viņi vilina svārstīgas dvēseles. Sirds viņiem ir ievingrināta negausībā. Viņi ir nolādēti bērni. 15  Viņi ir atstājuši taisno ceļu un ļāvušies maldiem. Viņi ir gājuši Bileāma, Beora dēla, ceļu, kurš tīkoja pēc atlīdzības par ļaundarībām, 16  bet saņēma aizrādījumu par savu pārkāpumu. Toreiz lops, kam nav valodas, ierunājās cilvēka balsī un aizkavēja pravieti viņa neprātībā. 17  Tie ir izsīkuši avoti, vētras dzenāti miglas vāli, un tos gaida vismelnākā tumsa. 18  Viņi runā skanīgus, bet tukšus vārdus. Veicinādami miesas tieksmes un rīkodamies nekautrīgi, viņi vilina tos, kas tik tikko ir izbēguši no ļaudīm, kuri dzīvo maldos. 19  Viņi sola tiem brīvību, bet paši ir pagrimuma vergi, jo tas, kuru kāds pievārē, kļūst par uzvarētāja vergu. 20  Ja viņi, pateicoties precīzām zināšanām* par Kungu un Glābēju Jēzu Kristu, ir izbēguši no pasaules sārņiem, bet pēc tam atkal tajā visā ieslīgst un tiek pievārēti, tad beigās viņu stāvoklis ir sliktāks nekā sākumā. 21  Labāk būtu, ja viņi nebūtu iepazinuši* taisnības ceļu, nevis pēc tā iepazīšanas novērsušies no svētā likuma, ko bija saņēmuši. 22  Ar viņiem ir noticis tā, kā teikts patiesajā sakāmvārdā: ”Suns atgriežas pie saviem vēmekļiem, un nomazgāta cūka atkal vārtās dubļos.”

Zemsvītras piezīmes

Vai ”izlaidībā”. Sk. ”Nekautrīga rīcība” 21. pielikumā.
Sk. 11. pielikumu.
”Precīzām zināšanām”. Gr. epignōsis. Sk. Rom 1:28, zemsv. piez.
”Iepazinuši”. Gr. epiginōskō. Sk. Rom 1:28, zemsv. piez.