Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

2. Korintiešiem 8:1—24

8  Bet mēs gribam, lai jūs, brāļi, zinātu par Dieva labestību, kas augstsirdīgi dāvāta Maķedonijas draudzēm, —  par to, ka smagā pārbaudījumā, kad viņi bija grūtību mākti, viņu prieka pārpilnība pārpārēm ir izpaudusies bagātīgā dāsnumā, par spīti viņu dziļajai nabadzībai.  Viņi ir bijuši dāsni atbilstoši savām iespējām un — es apliecinu — pat pāri savām iespējām,  turklāt viņi paši mūs lūgtin lūdzās, lai viņiem ļautu ziedot un tā dot savu ieguldījumu kalpošanā svētajiem.  Viņi ir devuši pat vairāk, nekā bijām cerējuši, — pirmām kārtām viņi paši sevi ir atdevuši Kungam un pēc Dieva gribas arī mums.  Tāpēc mēs mudinājām Titu, lai viņš pabeigtu šo jūsu dāvinājuma lietu, kā jau viņš to jūsu vidū bija iesācis.  Bet, tāpat kā jums ir pārpilnība it visā — ticībā, vārdā, zināšanās, visā centībā un mūsu mīlestībā pret jums —, esiet bagāti arī šajā dāvināšanas lietā!  Es to nesaku pavēlēdams, bet lai darītu jums zināmu citu centību un pārbaudītu jūsu mīlestības patiesumu.  Jo jūs zināt, kāda ir bijusi mūsu Kunga Jēzus Kristus augstsirdīgā labestība: kaut gan viņš bija bagāts, jūsu dēļ viņš kļuva nabags, lai jūs ar viņa nabadzību kļūtu bagāti. 10  Lūk, kādas šajā lietā ir manas domas: šis darbs jums pašiem nāk par labu, jo jau pirms gada jūs ne vien to iesākāt, bet arī apliecinājāt savu gatavību to darīt. 11  Tad nu pabeidziet iesākto, lai jūsu vēlēšanās dot izpaustos līdz galam, atbilstoši jūsu līdzekļiem. 12  Ja ir vēlēšanās, tad tā ir apsveicama, ņemot vērā to, kas cilvēkam ir, nevis to, kā viņam nav. 13  Jo es negribu, atvieglojot citus, apgrūtināt jūs, 14  bet izlīdzināšanas ceļā jūsu pārpalikums tagad var segt viņu trūkumu, lai viņu pārpalikums savukārt segtu jūsu trūkumu, tā ka notiktu izlīdzināšana. 15  Kā ir rakstīts: ”Kam bija daudz, tam nepalika pāri, un, kam bija maz, tam nepietrūka.” 16  Bet paldies Dievam par to, ka viņš Tita sirdī ir ielicis tādas pašas rūpes par jums, 17  jo viņš ne tikai ir atsaucies uz mūsu mudinājumu, bet arī, būdams ļoti uzcītīgs, pats pēc savas gribas ir devies pie jums. 18  Kopā ar viņu mēs sūtām brāli, kuru visās draudzēs slavē par to, ko viņš ir darījis labās vēsts dēļ. 19  Un tas vēl nav viss: draudzes viņu ir izraudzījušās par mūsu ceļabiedru šajā dāvinājuma lietā, kurā mēs kalpojam par godu Kungam, apliecinot savu gatavību palīdzēt. 20  Līdz ar to neviens mums nevarēs neko pārmest saistībā ar šo dāsno ziedojumu, ar ko mums ir uzticēts rīkoties. 21  Jo ”mēs visu cenšamies darīt godīgi — ne vien Jehovas, bet arī cilvēku priekšā”. 22  Turklāt kopā ar tiem mēs sūtām mūsu brāli, par kura uzcītību daudzkārt esam pārliecinājušies, bet tagad viņš ir vēl uzcītīgāks, jo pilnībā paļaujas uz jums. 23  Kas attiecas uz Titu — viņš ir mans biedrs un līdzgaitnieks, kas darbojas jūsu labā, savukārt mūsu brāļi ir draudžu apustuļi* un Kristus gods. 24  Tāpēc aplieciniet viņiem savu mīlestību un pierādiet, ka mēs pamatoti lepojāmies ar jums draudžu priekšā.

Zemsvītras piezīmes

Gr. apostolos (”sūtnis”).