Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Bībele internetā | SVĒTO RAKSTU JAUNĀS PASAULES TULKOJUMS

2. Korintiešiem 6:1—18

6  Darbodamies kopā ar viņu, mēs jūs arī mudinām dzīvot tā, lai jūs nebūtu velti saņēmuši Dieva augstsirdīgo labestību.  Jo viņš saka: ”Labvēlības laikā es tevi uzklausīju, un glābšanas dienā es tev palīdzēju.” Lūk, tagad ir sevišķas labvēlības laiks! Lūk, tagad ir glābšanas diena!  Mēs nevienam nekādā veidā nekļūstam par klupšanas akmeni, lai par mūsu kalpošanu nevarētu teikt neko sliktu,  bet it visā apliecinām, ka esam Dieva kalpotāji: lielā izturībā, nelaimēs, trūkumā, grūtībās,  sitienos, cietumos, dumpjos, smagā darbā, negulētās naktīs, bez ēdiena,  sirdsskaidrībā, zināšanās, pacietībā, laipnībā, svētajā garā, neliekuļotā mīlestībā,  patiesos vārdos, Dieva spēkā, ar taisnības ieročiem gan labajā, gan kreisajā rokā*,  godā un negodā, pelti un slavēti, saukti par maldinātājiem, tomēr patiesīgi,  kā nepazīstami, tomēr pazīstami, kā nāvi pelnījuši, tomēr joprojām dzīvi, pārmācīti, bet ne nonāvēti, 10  kā tādi, kas skumst, bet allaž priecājas, kā nabagi, bet kas daudzus dara bagātus, kā tādi, kam nekā nav, bet kam tomēr ir viss. 11  Mēs runājam atklāti ar jums, korintieši, mēs esam atdarījuši savu sirdi. 12  Mēs ļaujam izpausties savām jūtām pret jums, bet kur ir jūsu sirsnīgās jūtas pret mums? 13  Tāpēc par atlīdzību no jums prasu (es runāju kā ar saviem bērniem): atdariet arī jūs savu sirdi jo plaši! 14  Neejiet nesaderīgā jūgā ar neticīgajiem. Jo kāda saistība ir taisnībai ar nelikumību? Un kas vieno gaismu ar tumsu? 15  Kāda var būt saskaņa starp Kristu un Beliaru*? Un kas ticīgajam kopīgs ar neticīgo? 16  Kā gan Dieva templis sader ar elkiem? Mēs taču esam dzīvā Dieva templis, kā Dievs ir sacījis: ”Es mājošu starp viņiem un staigāšu viņu vidū, es būšu viņu Dievs, un viņi būs mana tauta.” 17  ””Tāpēc izejiet no viņu vidus un nošķirieties,” saka Jehova, ”un nepieskarieties nekam nešķīstam,”” — ”tad es jūs pieņemšu”. 18  ””Un es būšu jūsu tēvs, un jūs būsiet mani dēli un meitas,” saka Jehova, Visvarenais.”

Zemsvītras piezīmes

T.i., tādiem, kas domāti uzbrukumam, un tādiem, kas domāti aizsardzībai.
Ebr. cilmes vārds, kas nozīmē ”nekam nederīgs”. Attiecas uz Sātanu.