Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Bībele internetā | SVĒTO RAKSTU JAUNĀS PASAULES TULKOJUMS

2. Korintiešiem 5:1—21

5  Mēs zinām, ka mūsu zemes mājoklis, šī telts, tiks nojaukts un mums no Dieva būs ēka debesīs — mūžīgs mājoklis, kas nav rokām celts.  Kamēr esam šajā mājvietā, mēs nopūšamies, ilgodamies apvilkt to, kas ir no debesīm,  lai tad, kad būsim to apvilkuši, mēs nebūtu kaili.  Šajā teltī mēs nopūšamies, smagu nastu mākti, — nevis tāpēc, ka vēlamies to novilkt, bet gan tāpēc, ka vēlamies apvilkt citu, lai to, kas ir mirstīgs, aprītu dzīvība.  Tam visam mūs ir sagatavojis Dievs, kurš mums ir devis garu par ķīlu tam, kam vēl jānāk.  Tāpēc mēs vienmēr esam paļāvības pilni un zinām, ka, mājojot miesā, mēs neesam kopā ar Kungu;  jo mēs staigājam ticībā, nevis redzēšanā.  Bet mēs esam paļāvības pilni un labāk gribētu vairs nebūt miesā un mājot pie Kunga.  Tāpēc, vai nu esam mājās pie viņa, vai neesam kopā ar viņu, mūsu mērķis ir būt viņam patīkamiem. 10  Mums taču visiem jāparādās Kristus tiesas troņa priekšā, lai katrs saņemtu pēc nopelniem atkarībā no tā, ko viņš ir darījis miesā, vai nu labu, vai ļaunu. 11  Tad nu, saprazdami, kas ir bijība Kunga priekšā, mēs pārliecinām cilvēkus; bet Dievs jau redz, kādi esam. Es ceru, ka arī jūsu sirdsapziņai ir skaidrs, kādi cilvēki mēs esam. 12  Mēs to sakām, nevis lai jums atkal sevi ieteiktu, bet lai pamudinātu jūs lepoties ar mums un jums būtu, ko atbildēt tiem, kuri lepojas ar ārēji redzamo, nevis ar to, kas ir sirdī. 13  Ja esam bijuši neprātīgi, tas ir bijis Dieva dēļ; ja esam saprātīgi, tas ir jūsu dēļ. 14  Mūs skubina Kristus mīlestība, jo esam atzinuši: viens cilvēks ir nomiris par visiem, tātad visi bija miruši, 15  un viņš ir nomiris par visiem, lai tie, kas dzīvo, vairs nedzīvotu sev pašiem, bet tam, kurš ir nomiris par viņiem un pēc tam celts augšā. 16  No šī brīža mēs vairs nevienu nepazīstam no miesīgā viedokļa. Pat ja mēs kādreiz esam pazinuši Kristu pēc miesas, tagad mēs viņu vairs tā nepazīstam. 17  Tātad tas, kas ir vienots ar Kristu, ir jauna radība. Vecais ir pagājis, un, lūk, ir parādījies kaut kas jauns! 18  Bet tas viss ir no Dieva, kas caur Kristu ir panācis izlīgumu starp mums un sevi un ir piešķīris mums izlīguma kalpošanu, 19  proti, Dievs ar Kristus starpniecību panāca izlīgumu starp pasauli un sevi, nesaukdams cilvēkus pie atbildības par viņu pārkāpumiem, un mums uzticēja sludināt vēsti par izlīgumu. 20  Tāpēc mēs esam vēstnieki Kristus vietā, it kā Dievs caur mums vērstos ar aicinājumu pie cilvēkiem. Kristus vietā mēs lūdzam: ”Izlīgstiet ar Dievu!” 21  To, kas grēku nepazina, viņš mūsu dēļ padarīja par grēku*, lai viņā mēs kļūtu par Dieva taisnību.

Zemsvītras piezīmes

Vai ”grēku upuri”.