Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

2. Jāņa 1:1—13

 Vecākais — izredzētajai kundzei un viņas bērniem, kurus es patiesi mīlu (un ne vien es, bet arī visi, kas ir iepazinuši patiesību)  tās patiesības dēļ, kas ir mūsos un kas būs ar mums mūžīgi.  Labvēlība, žēlastība un miers no Dieva, Tēva, un no Jēzus Kristus, Tēva Dēla, būs ar mums līdz ar patiesību un mīlestību.  Es ļoti priecājos, uzzinājis, ka starp taviem bērniem ir tādi, kas staigā patiesībā pēc tā likuma, ko esam saņēmuši no Tēva.  Tagad es lūdzu tevi, kundze, rakstīdams tev nevis jaunu likumu, bet tādu, kas mums ir bijis jau no sākuma: mīlēsim cits citu!  Mīlestība izpaužas tā, ka staigājam viņa likumos. Šis ir likums, ko esat dzirdējuši jau no sākuma: staigājiet mīlestībā!  Pasaulē ir parādījušies daudzi maldinātāji — tie, kas neatzīst, ka Jēzus Kristus ir nācis miesā. Tas, kas tā dara, ir maldinātājs un antikrists.  Raugieties, ka jūs nepazaudējat to, ko mēs ar darbu esam sasnieguši, bet ka jūs saņemtu pilnu balvu!  Nevienam, kas iet tālāk par Kristus mācību un nepaliek tajā, nav Dieva. Turpretī tam, kas paliek šajā mācībā, ir gan Tēvs, gan Dēls. 10  Ja kāds nāk pie jums un neatzīst šo mācību, neuzņemiet viņu pie sevis mājās un nesveiciniet viņu. 11  Kas viņu sveicina, tas kļūst par līdzdalībnieku viņa ļaunajos darbos. 12  Lai gan man jums būtu daudz kas rakstāms, es negribu to darīt ar tinti uz papīra, bet ceru ierasties pie jums un runāt ar jums personiski, lai jūsu sirdi pildītu prieks. 13  Tevi sveicina tavas izredzētās māsas bērni.

Zemsvītras piezīmes