Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

1. Timotejam 6:1—21

6  Lai visi, kas ir verdzības jūgā, uzskata savus saimniekus par vislielākā goda cienīgiem, lai Dieva vārds* un mācība netiktu zaimoti.  Lai tie, kam ir ticīgi saimnieki, neizturas pret tiem ar necieņu tāpēc, ka tie ir brāļi, bet kalpo vēl jo labprātāk, jo tie, kas gūst labumu no viņu cītīgā darba, ir ticīgi un mīlēti. Māci to visu un mudini uz to.  Ja kāds māca kaut ko citu un nepiekrīt mūsu Kunga Jēzus Kristus veselīgajiem vārdiem, nedz arī mācībai, kas saskan ar dievbijību,  tad viņš ir uzpūties, nenieka nesajēdz un kā apsēsts strīdas un ķildojas par vārdiem. No tā ceļas skaudība, nesaskaņas, apvainojumi, nelāgas aizdomas,  kašķēšanās par niekiem starp cilvēkiem, kam ir samaitāts prāts un laupīta patiesība un kas domā, ka ar dievbijību var kaut ko iegūt.  Protams, dievbijība var dot lielu ieguvumu, ja esam pieticīgi.  Mēs taču pasaulē neko neesam ienesuši un neko nevaram arī iznest no tās,  tāpēc, ja mums ir uzturs, apģērbs un pajumte, tad ar to mums pietiek.  Turpretī tie, kas grib kļūt bagāti, krīt kārdinājumā un slazdā un padodas daudzām bezjēdzīgām un kaitīgām iegribām, kas grūž cilvēkus postā un iznīcībā, 10  jo mantkārība ir visāda ļaunuma sakne, un, tai ļaujoties, daži ir novērsušies no ticības un nodarījuši sev daudz sāpju*. 11  Bet tu, Dieva cilvēk, bēdz no tā visa. Tiecies pēc taisnības, dievbijības, ticības, mīlestības, izturības un lēnprātības. 12  Cīnies labo ticības cīņu, cieši satver mūžīgo dzīvi, kurai tu tiki aicināts un kuru tu esi teicami apliecinājis, daudziem lieciniekiem dzirdot. 13  Dieva priekšā, kas visu uztur dzīvu, un Kristus Jēzus priekšā, kas kā liecinieks ir teicami apliecinājis vēsti Poncijam Pilātam, es tev lieku 14  nevainojami un nepeļami ievērot šo likumu, līdz kamēr pienāks mūsu Kunga Jēzus Kristus parādīšanās 15  noteiktajā laikā, kad sevi darīs redzamu laimīgais un vienīgais Valdītājs, ķēniņu Ķēniņš un kungu Kungs, 16  kas vienīgais ir nemirstīgs, kas mājo nepieejamā gaismā un ko neviens cilvēks nav redzējis un nevar redzēt. Viņam lai ir gods un varenība mūžīgi! Āmen. 17  Tos, kas ir bagāti tagadējā laikmetā*, pamāci nebūt augstprātīgiem un cerēt nevis uz nedrošo bagātību, bet gan uz Dievu, kurš bagātīgi dod visu, kas mums sagādā prieku. 18  Mudini viņus darīt labu, būt bagātiem krietnos darbos, būt devīgiem un gataviem dalīties ar citiem, 19  tā krājot sev drošu mantu — labu pamatu nākotnei, lai cieši satvertu īsto dzīvi. 20  Timotej, sargā to, kas tev ir uzticēts, un izvairies no tukšām runām, kas vērstas pret svētumu, kā arī no pretrunīgiem maldiem, ko aplami dēvē par zināšanām. 21  Izrādīdamies ar tādām zināšanām, daži ir novērsušies no ticības. Lai Dieva labvēlība ir ar jums!

Zemsvītras piezīmes

Vai ”personvārds”. Gr. onoma.
Burt. ”sadurstījuši sevi ar daudzām sāpēm”.
Vai ”pasaules kārtībā”. Gr. aiōn. Sk. ”Laikmets” 21. pielikumā.