Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Bībele internetā | SVĒTO RAKSTU JAUNĀS PASAULES TULKOJUMS

1. Timotejam 5:1—25

5  Ar vecāku vīru nerunā asi, bet pamāci viņu laipni kā tēvu, jaunākus — kā brāļus,  vecākas sievietes — kā mātes, jaunākas — kā māsas visā šķīstībā.  Godā atraitnes*, kas patiešām ir atraitnes*.  Bet, ja kādai atraitnei ir bērni vai mazbērni, lai tie vispirms mācās dievbijīgi izturēties savās mājās un atlīdzināt vecākiem un vecvecākiem, kā tas pienākas, jo tāda rīcība Dievam patīk.  Tā, kas patiešām ir atraitne un ir nonākusi trūkumā, cer uz Dievu un vēršas pie viņa ar karstiem lūgumiem un lūgšanām dienu un nakti.  Bet tā, kas nododas baudām, ir mirusi, dzīva būdama.  Pastāvīgi liec to visu ievērot, lai ikviens būtu nepeļams.  Bet, ja kāds negādā par savējiem, īpaši par saviem mājiniekiem, viņš ir atteicies no ticības un ir sliktāks par neticīgu cilvēku.  Sarakstā var iekļaut tādu atraitni, kas ir vismaz sešdesmit gadu veca, ir bijusi uzticīga savam vīram* 10  un ir pazīstama ar saviem krietnajiem darbiem, ja viņa ir izaudzinājusi bērnus, bijusi viesmīlīga, mazgājusi kājas svētajiem, palīdzējusi tiem, kas cieš, un ja viņa cītīgi ir darījusi visādus labus darbus. 11  Taču jaunākas atraitnes sarakstā neiekļauj, jo, kad viņu jutekliskās tieksmes nostājas starp viņām un Kristu, viņas grib apprecēties. 12  Viņas izpelnīsies sodu par atteikšanos no sava sākotnējā solījuma*. 13  Turklāt viņas arī staigā apkārt pa mājām un pierod dzīvot dīkā, un ne tikai dzīvot dīkā, bet arī tenkot un jaukties citu darīšanās, runājot to, kas neklājas. 14  Tāpēc es gribu, lai jaunākās atraitnes apprecētos, dzemdētu bērnus, rūpētos par māju un nedotu pretiniekam iemeslu mūs nievāt. 15  Dažas jau ir novērsušās, sekodamas Sātanam. 16  Ja kādai ticīgajai rados ir atraitnes, lai viņa tām palīdz un draudze netiek apgrūtināta, tad draudze varēs palīdzēt atraitnēm, kas patiešām ir trūkumā. 17  Vecākie, kas ir labi vadītāji, lai tiek uzskatīti par divkārša goda cienīgiem, it sevišķi tie, kas nežēlo pūles, runājot un mācot Dieva vārdus. 18  Jo Rakstos teikts: ”Tu nedrīksti aizsiet purnu vērsim*, kas labību kuļ,” — kā arī: ”Strādnieks ir savas algas cienīgs.” 19  Nepieņem apsūdzību pret vecāko bez divu vai triju liecinieku liecības. 20  Tiem, kas dzīvo grēcīgi, aizrādi visu priekšā par brīdinājumu pārējiem. 21  Es tev pavēlu Dieva un Kristus Jēzus, un izredzēto eņģeļu priekšā pildīt šos norādījumus bez aizspriedumiem, nedarot neko aiz personiskas patikas vai nepatikas. 22  Nevienam pārsteidzīgi neuzliec rokas, nekļūsti līdzvainīgs citu grēkos, pasargā sevi tīru! 23  Nedzer vairs tikai ūdeni, bet lieto mazliet vīna sava kuņģa labad un biežās slimošanas dēļ. 24  Dažu cilvēku grēki ir visiem zināmi, un viņi uzreiz saņem sodu, savukārt citu grēki nāk gaismā vēlāk. 25  Tāpat arī labie darbi ir visiem zināmi, un tie, kas nav zināmi, nepaliks apslēpti.

Zemsvītras piezīmes

Vai ”Gādā par atraitnēm”.
T.i., trūcīgas atraitnes, kurām nav apgādnieka.
Burt. ”viena vīra sieva”.
Vai ”sākotnējās ticības”.
Vai ”bullim”. Sk. ”Vērsis” 21. pielikumā.