Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

1. Timotejam 4:1—16

4  Bet Dieva gars saka skaidri, ka vēlākos laikos daži atkritīs no ticības, pievērsdami uzmanību maldinošiem, it kā Dieva iedvesmotiem izteikumiem* un dēmonu mācībām,  meļu liekulības dēļ, kuru sirdsapziņa ir notrulināta*.  Viņi aizliegs precēties un pavēlēs atturēties no ēdiena, ko Dievs radījis, lai tie, kas ir ticīgi un labi zina* patiesību, to baudītu ar pateicību.  Viss, ko Dievs radījis, taču ir labs, un nekas nav atmetams, ja to ēd ar pateicību,  jo svētu to dara Dieva vārds un lūgšana.  Dodot brāļiem šādus padomus, tu būsi labs Kristus Jēzus kalpotājs, ko uztur ticības un labās mācības vārdi, kurai tu cieši esi sekojis.  Novērsies no bezdievīgām pasakām, kādas stāsta vecas sievas, un cītīgi vingrinies dievbijībā*.  Ķermeņa vingrināšana ir derīga tikai nedaudz, bet dievbijība noder visās lietās, jo tā sola dzīvi gan tagad, gan nākotnē.  Tie ir uzticami un pilnībā atzīstami vārdi. 10  Tādēļ mēs arī pūlamies un cīnāmies, jo esam likuši cerību uz dzīvo Dievu, kas ir visdažādāko cilvēku, bet it sevišķi ticīgo, Glābējs. 11  Turpini dot šādus norādījumus un mācīt! 12  Lai neviens tevi nenicina tavas jaunības dēļ. Kļūsti ticīgajiem par paraugu runā, rīcībā, mīlestībā, ticībā, šķīstībā. 13  Kamēr es neesmu atnācis, nododies lasīšanai citu priekšā, pamudināšanai, mācīšanai. 14  Neatstāj novārtā dāvanu, kas ir tevī un kas tev tika dota pēc pravietojuma, kad vecākie tev uzlika rokas. 15  To visu pārdomā un tajā iedziļinies, lai tava izaugsme būtu skaidri redzama visiem. 16  Nopietni raugies uz to, kā tu dzīvo un kā māci. Neatkāpies no tā, jo, to darīdams, tu izglābsi gan sevi, gan tos, kas tevī klausās.

Zemsvītras piezīmes

Vai ”maldinošiem gariem”.
Vai ”kuru sirdsapziņā ar nokaitētu dzelzi ir iededzināta zīme”.
”Labi zina”. Gr. epiginōskō. Sk. Rom 1:28, zemsv. piez.
Sk. ”Dievbijība” 21. pielikumā.