Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Bībele internetā | SVĒTO RAKSTU JAUNĀS PASAULES TULKOJUMS

1. Timotejam 3:1—16

3  Šie vārdi ir uzticami: ja kāds tiecas kļūt par pārraugu, viņš grib pildīt labu darbu.  Pārraugam jābūt nepeļamam, vienas sievas vīram, it visā jāievēro mērenība, jābūt prātīgam, kārtīgam, viesmīlīgam, prasmīgam skolotājam,  ne dzērājam, ne varmācīgam, bet saprātīgam*, ne ķildīgam un mantkārīgam,  bet tādam, kas labi vada savu saimi, kam bērni pakļaujas ar visu cieņu.  (Ja kāds neprot vadīt pats savu saimi, kā viņš rūpēsies par Dieva draudzi?)  Viņš nedrīkst būt tāds, kas tikai nesen kļuvis ticīgs, lai viņš neuzpūstos un nesaņemtu tādu pašu spriedumu, kāds ir izteikts Velnam.  Turklāt viņam jābūt ar labu slavu starp tiem, kas ir ārpusē*, lai viņam neceltos neslava un viņš neiekristu Velna slazdā.  Tāpat arī draudzes kalpotājiem jābūt nopietniem, ne divkosīgiem, viņi nedrīkst nodoties pārmērīgai vīna dzeršanai, nedz arī tīkot pēc negodīgas peļņas,  un viņiem ar tīru sirdsapziņu jāturas pie ticības dievišķā noslēpuma. 10  Bet viņu piemērotība vispirms ir jāpārbauda, un, ja viņiem nav, ko pārmest, tad lai viņi kalpo. 11  Arī sievietēm jābūt nopietnām, viņas nedrīkst nevienu apmelot, viņām visā jāievēro mērenība un visās lietās jābūt uzticamām. 12  Draudzes kalpotāji lai ir vienas sievas vīri, kas labi vada bērnus un savu saimi. 13  Vīrieši, kas teicami veic savu kalpošanu, iegūst labu slavu un var pilnīgi brīvi runāt par ticību Kristum Jēzum. 14  Kaut arī ceru drīz pie tevis ierasties, es tev to visu rakstu, 15  lai tad, ja es aizkavētos, tu zinātu, kā izturēties Dieva saimē, dzīvā Dieva draudzē, kas ir patiesības balsts un pamats. 16  Dievbijības dievišķais noslēpums patiesi ir liels: ”Viņš ir parādījies miesā, atzīts par taisnu garā, kļuvis redzams eņģeļiem, par viņu ir sludināts tautām, viņam ir ticējuši pasaulē, viņš ir uzņemts godā.”

Zemsvītras piezīmes

Vai ”piekāpīgam”.
Vai ”tiem, kas nepieder pie draudzes”.