Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Bībele internetā | SVĒTO RAKSTU JAUNĀS PASAULES TULKOJUMS

1. Timotejam 2:1—15

2  Tāpēc pirmām kārtām es aicinu vērsties pie Dieva ar karstiem lūgumiem, lūgšanām, aizlūgšanām un pateicības vārdiem par visdažādākajiem cilvēkiem,  par ķēniņiem un visiem, kas ir augstā amatā, lai mēs varētu mierīgi un klusi dzīvot visā dievbijībā un nopietnībā.  Tas ir labi un patīkami mūsu Glābēja, Dieva, acīs,  un viņa griba ir tāda, lai visdažādākie cilvēki tiktu izglābti un pilnībā iepazītu* patiesību.  Jo ir viens Dievs un viens starpnieks starp Dievu un cilvēkiem — cilvēks, Kristus Jēzus,  kas sevi ir atdevis par atbilstošu izpirkumu visu labā. Par to ir jādod liecība noteiktā laikā.  Tādēļ es esmu iecelts par sludinātāju un apustuli — es runāju patiesību, es nemeloju —, par ticības un patiesības skolotāju tautām.  Tad nu es vēlos, lai vīrieši ikvienā vietā lūgtu Dievu, uzticībā paceldami rokas, bez dusmām un strīdiem.  Tāpat es vēlos, lai sievietes ģērbjas kārtīgi, pieticīgi un prātīgi un greznojas nevis ar visādi sapītiem matiem, zeltu, pērlēm vai ļoti dārgām drānām, 10  bet tā, kā pienākas sievietēm, kas apgalvo, ka bīstas Dievu, proti, ar labiem darbiem. 11  Lai sieviete mācās klusējot, visā pakļāvībā. 12  Sievietei es neatļauju mācīt un valdīt pār vīrieti; viņai pienākas klusēt, 13  jo pirmais tika radīts Ādams, bet Ieva pēc tam. 14  Turklāt Ādams netika piekrāpts, bet sieviete gan tika piekrāpta un izdarīja pārkāpumu. 15  Taču sievieti pasargās bērnu laišana pasaulē, ja vien viņa paliks ticībā, mīlestībā un svētumā ar prātīgumu.

Zemsvītras piezīmes

”Pilnībā iepazītu”. Gr. epígnōsis. Sk. Rom 1:28, zemsv. piez.