Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Bībele internetā | SVĒTO RAKSTU JAUNĀS PASAULES TULKOJUMS

1. Tesalonikiešiem 5:1—28

5  Bet par laikiem un laikposmiem, brāļi, nav vajadzības jums neko rakstīt.  Jūs paši labi zināt, ka Jehovas diena nāks tāpat kā zaglis naktī.  Kad runās: ”Miers un drošība!”, tos negaidīti piemeklēs pēkšņa iznīcināšana kā dzemdību sāpes grūtnieci, un tie nekādā ziņā neizglābsies.  Bet jūs, brāļi, neesat tumsā, tā ka šī diena jūs varētu pārsteigt kā dienas gaisma zagļus,  jo jūs visi esat gaismas dēli un dienas dēli. Mēs nepiederam ne naktij, ne tumsai.  Tāpēc negulēsim kā pārējie, bet paliksim nomodā un paturēsim skaidru prātu.  Tie, kas guļ, parasti guļ naktī, un tie, kas piedzeras, parasti piedzeras naktī.  Bet mēs piederam dienai, tāpēc paturēsim skaidru prātu, uzlikuši ticības un mīlestības bruņas un bruņucepuri — cerību uz glābšanu —,  jo Dievs mūs ir izraudzījies, nevis lai mēs izjustu viņa dusmas, bet lai iegūtu glābšanu caur mūsu Kungu Jēzu Kristu. 10  Viņš nomira par mums, lai mēs — vienalga, nomodā vai miegā — dzīvotu kopā ar viņu. 11  Tad nu uzmundriniet un stipriniet cits citu, kā jau jūs to darāt! 12  Mēs jūs, brāļi, lūdzam cienīt tos, kas cītīgi darbojas jūsu vidū, kas jūs vada Kunga darbā un jūs pamāca, 13  un lūdzam mīlestībā viņus vērtēt ļoti augstu viņu darba dēļ. Saglabājiet mieru savā starpā! 14  Mēs jūs, brāļi, mudinām: brīdiniet nekārtīgos, mieriniet nomāktos, palīdziet vājajiem, esiet pacietīgi pret visiem! 15  Skatieties, lai neviens neatmaksātu otram ļaunu ar ļaunu, bet allaž tiecieties darīt labu cits citam un visiem pārējiem. 16  Vienmēr priecājieties! 17  Pastāvīgi lūdziet Dievu! 18  Pateicieties par visu, jo tāda ir Dieva griba attiecībā uz jums Kristū Jēzū. 19  Neapdzēsiet gara liesmu! 20  Nenonieciniet pravietojumus! 21  Pārbaudiet visu, turieties pie tā, kas labs! 22  Atturieties no jebkāda ļaunuma! 23  Lai pats miera Dievs jūs dara svētus pilnībā, un lai jūsu gars, dvēsele un miesa tiek saglabāti nevainojami visā savā veselumā mūsu Kunga Jēzus Kristus klātbūtnes laikā. 24  Tas, kas jūs aicina, ir uzticams, un viņš to arī paveiks. 25  Brāļi, lūdziet par mums! 26  Sveiciniet visus brāļus ar svētu skūpstu. 27  Kunga vārdā es jums uzlieku par pienākumu parūpēties, lai šī vēstule tiktu nolasīta visiem brāļiem. 28  Lai mūsu Kunga Jēzus Kristus labvēlība ir ar jums!

Zemsvītras piezīmes