Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

1. Tesalonikiešiem 4:1—18

4  Visbeidzot, brāļi, Kunga Jēzus vārdā mēs jūs lūdzam un mudinām, lai jūs, kas esat saņēmuši no mums norādījumus par to, kā jādzīvo, lai patiktu Dievam (un jūs jau tā arī dzīvojat), darītu to aizvien pilnīgāk.  Jūs jau zināt, kādus norādījumus mēs jums devām no Kunga Jēzus.  Jo tāda ir Dieva griba, lai jūs būtu svēti un atturētos no netiklības.  Jums ikvienam jāprot valdīt pār savu miesu svētumā un godā,  nevis jāļaujas neremdināmai baudkārei, kā to dara tautas, kas nepazīst Dievu.  Neviens šajā lietā nedrīkst kaitēt savam brālim vai aizskart viņa tiesības, jo Jehova par to visu soda, kā mēs jums jau agrāk esam teikuši un sīki izskaidrojuši.  Dievs mūs ir aicinājis nevis netīrībai, bet svētumam.  Tātad, kas pret to visu izrāda necieņu, izrāda necieņu nevis cilvēkam, bet Dievam, kas jums dod savu svēto garu.  Bet par brāļu mīlestību nav vajadzības jums rakstīt, jo jūs paši esat Dieva mācīti mīlēt citam citu. 10  Un jūs jau mīlat visus brāļus visā Maķedonijā, bet mēs jūs, brāļi, rosinām to darīt vēl lielākā mērā. 11  Centieties dzīvot mierīgi, nejaukties citu lietās un strādāt savām rokām, kā mēs jums norādījām, 12  lai tie, kas ir ārpusē*, redzētu, ka jūs dzīvojat kārtīgi, un lai jums nekā netrūktu. 13  Turklāt, brāļi, mēs negribam, ka jūs būtu neziņā par tiem, kas guļ nāves miegā, lai jūs neskumtu kā pārējie, kam nav cerības. 14  Ja ticam, ka Jēzus ir miris un cēlies augšā, tad arī ticam, ka tos, kas ir aizmiguši nāves miegā vienotībā ar Jēzu, Dievs atdzīvinās, lai tie būtu kopā ar viņu. 15  Lūk, ko mēs jums sakām, pamatojoties uz Jehovas vārdiem: mēs, dzīvie, kas paliksim līdz Kunga klātbūtnes laikam, neapsteigsim tos, kas ir aizmiguši nāves miegā, 16  jo pats Kungs nonāks no debesīm ar pavēlošu saucienu, ar virseņģeļa balsi un Dieva taures skaņu, un tie, kas ir miruši vienotībā ar Kristu, celsies pirmie. 17  Pēc tam mēs, dzīvie, kas būsim palikuši, kopā ar tiem tiksim aizrauti mākoņos, lai gaisā satiktos ar Kungu. Tā mēs vienmēr būsim ar Kungu. 18  Tad nu mieriniet cits citu ar šiem vārdiem.

Zemsvītras piezīmes

Vai ”tie, kas nepieder pie draudzes”.