Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Bībele internetā | SVĒTO RAKSTU JAUNĀS PASAULES TULKOJUMS

1. Tesalonikiešiem 3:1—13

3  Tāpēc, kad vairs nevarējām to izturēt, mēs* nolēmām, ka būtu labāk palikt Atēnās vieniem,  un sūtījām Timoteju — mūsu brāli un Dieva kalpotāju, kas sludina labo vēsti par Kristu, — lai jūs stiprinātu un mierinātu jūsu ticības labad,  tā ka neviens šajās bēdās nesāktu svārstīties. Jūs taču paši zināt, ka šādas ciešanas mums neizbēgami jāpieredz.  Jau tad, kad bijām pie jums, mēs jums teicām, ka pieredzēsim bēdas, un tieši tā ir noticis, kā jau jūs zināt.  Tāpēc, kad vairs nevarēju to izturēt, es viņu sūtīju pārliecināties par jūsu uzticību — vai tikai kārdinātājs nav jūs kārdinājis un mūsu darbs nav izrādījies veltīgs.  Bet Timotejs tikko ir pārradies no jums un atnesis labas ziņas par jūsu uzticību un mīlestību, kā arī par to, ka jūs vienmēr mūs silti pieminat un ilgojaties mūs redzēt, tāpat kā mēs jūs.  Tāpēc, brāļi, visās mūsu ciešanās un bēdās mēs esam guvuši mierinājumu, domājot par jums un jūsu uzticību.  Tā kā jūs stingri stāvat Kungā, mēs tagad esam atspirguši*.  Ar kādu pateicību gan lai atlīdzinām Dievam par jums un par lielo prieku, ko mūsu Dieva priekšā izjūtam jūsu dēļ? 10  Mēs dienu un nakti, cik vien karsti spējam, lūdzamies Dievu par to, lai ieraudzītu jūs un varētu dot jums to, kas vēl vajadzīgs jūsu ticībai. 11  Kaut mūsu Dievs un Tēvs un mūsu Kungs Jēzus pavērtu mums iespēju ierasties pie jums! 12  Lai Kungs liek jums augt un pāri plūst mīlestībā citam pret citu un pret visiem, tāpat kā mēs mīlam jūs, 13  tā ka jūsu sirdis būtu stipras un nevainojamas svētumā mūsu Dieva un Tēva priekšā mūsu Kunga Jēzus klātbūtnes laikā, kad viņš būs ar visiem saviem svētajiem.

Zemsvītras piezīmes

Dsk. formu Pāvils šeit acīmredzot attiecina uz sevi.
Burt. ”dzīvojam”.