Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

1. Tesalonikiešiem 1:1—10

1  Pāvils, Silvāns* un Timotejs tesalonikiešu draudzei, kas ir vienotībā ar Dievu, Tēvu, un Kungu Jēzu Kristu. Lai jums ir Dieva labvēlība un miers!  Mēs vienmēr pateicamies Dievam, kad jūs visus pieminam savās lūgšanās,  jo mūsu Dieva un Tēva priekšā pastāvīgi atceramies jūsu ticības darbu, mīlestības pilnās pūles un izturību, ko jums dod cerība uz mūsu Kungu Jēzu Kristu.  Mēs zinām, brāļi, Dieva mīļotie, ka viņš jūs ir izredzējis,  jo labā vēsts, ko sludinām, nonāca pie jums ne tikai vārdos, bet arī spēkā, svētajā garā un stingrā pārliecībā. Jūs taču zināt, kādi mēs kļuvām jūsu labā.  Tā nu jūs sākāt līdzināties mums un Kungam, kad, smagu grūtību mākti, pieņēmāt vārdu ar prieku, ko dod svētais gars,  un kļuvāt par paraugu visiem ticīgajiem Maķedonijā un Ahajā.  No jums Jehovas vārdi ir izskanējuši ne tikai Maķedonijā un Ahajā — par jūsu ticību Dievam ir kļuvis zināms it visur, tā ka mums nekas nav jāsaka.  Tie paši stāsta, kā mēs pirmo reizi jūs satikām un kā jūs no saviem elkiem pievērsāties Dievam, lai kalpotu dzīvajam un patiesajam Dievam 10  un gaidītu no debesīm viņa Dēlu, ko viņš ir cēlis augšā no mirušajiem, — Jēzu, kas mūs glābj no dusmām, kuras nāk.

Zemsvītras piezīmes

Sk. 2Kr 1:19, zemsv. piez.