Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

1. Pētera 5:1—14

5  Tāpēc, pats būdams vecākais, kā arī Kristus ciešanu liecinieks un tā spožuma dalībnieks, kas drīz atklāsies, es mudinu vecākos jūsu vidū:  ganiet jums uzticēto Dieva ganāmpulku nevis piespiedu kārtā, bet labprātīgi, nevis tīkodami pēc negodīgas peļņas, bet ar prieku,  nevis uzkundzēdamies tiem, ko Dievs ir nodevis jūsu gādībā*, bet rādīdami priekšzīmi ganāmpulkam.  Kad parādīsies augstais gans, jūs saņemsiet nevīstošo goda vainagu.  Tāpat, jaunākie, pakļaujieties vecākajiem. Bet jūs visi tērpieties savstarpējā pazemībā, jo Dievs nostājas pret iedomīgajiem, bet pazemīgajiem viņš augstsirdīgi izrāda labestību.  Tāpēc kļūstiet pazemīgi zem Dieva varenās rokas, lai viņš jūs noteiktā laikā paaugstinātu,  un uzticiet viņam visas savas raizes, jo viņam rūp, kas ar jums notiek.  Paturiet skaidru prātu, esiet modri! Jūsu pretinieks, Velns, staigā apkārt kā rēcošs lauva, meklēdams, ko varētu aprīt.  Stājieties viņam pretī, būdami stipri ticībā, zinādami, ka tādas pašas ciešanas jāpieredz brāļu saimei visā pasaulē. 10  Bet, kad jūs īsu brīdi būsiet cietuši, visas augstsirdīgās labestības Dievs, kas jūs Kristū ir aicinājis savā mūžīgajā spožumā, pats jūs sagatavos līdz galam, darīs nelokāmus un stiprus. 11  Viņa varenība ir uz mūžiem. Āmen. 12  Ar Silvāna* starpniecību, kuru es uzskatu par uzticamu brāli, es jums īsumā esmu rakstījis, lai jūs uzmundrinātu un no sirds apliecinātu, ka šī patiešām ir Dieva augstsirdīgā labestība. Tajā palieciet! 13  Sveicieni no tās, kas ir Babilonā un kas ir izredzēta līdz ar jums, tāpat arī no mana dēla Marka. 14  Sveiciniet cits citu ar mīlestības skūpstu. Lai miers jums visiem, kas esat vienoti ar Kristu!

Zemsvītras piezīmes

Vai ”tiem, kas ir Dieva mantojums”.
Sk. 2Kr 1:19, zemsv. piez.