Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

1. Pētera 4:1—19

4  Tā kā Kristus ir cietis miesā, apbruņojieties arī jūs ar tādu pašu prāta ievirzi, jo tas, kas ir cietis miesā, ir pārstājis grēkot,  lai viņš miesā atlikušo laiku vairs nedzīvotu pēc cilvēku vēlmēm, bet pēc Dieva gribas.  Pietiek jau, ka agrāk jūs esat rīkojušies pēc pasaulīgu cilvēku prāta, nododamies nekautrībai*, nevaldāmām iekārēm, pārmērīgai dzeršanai, neprātīgai uzdzīvei, kopīgām iedzeršanām un riebīgai* elkdievībai.  Viņi ir izbrīnīti, ka jūs vairs negrimstat kopā ar viņiem tajā pašā trakulīgas uzdzīves purvā, un nievā jūs,  bet viņiem būs jāatbild tam, kas ir gatavs tiesāt dzīvos un mirušos.  Tieši tādēļ labā vēsts ir stāstīta arī mirušajiem, proti, lai viņi tiktu tiesāti pēc miesas kā cilvēki, bet no Dieva viedokļa dzīvotu pēc gara.  Bet nu jau visam ir tuvu gals. Tāpēc esiet prātīgi, nepametiet novārtā lūgšanas  un, galvenais, kvēli mīliet cits citu, jo mīlestība apklāj daudz jo daudz grēku.  Tāpat esiet viesmīlīgi cits pret citu bez žēlošanās. 10  Kādā mērā ikviens no jums ir saņēmis dāvanu, tādā mērā ar to arī kalpojiet cits citam. Dievs jums augstsirdīgi ir dāvājis savu labestību, kas izpaužas dažādos veidos, — esiet krietni tās pārvaldnieki. 11  Ja kāds runā, lai runā kā dievišķus vārdus, ja kāds kalpo, lai dara to ar spēku, ko piešķir Dievs, tā ka visās lietās Dievs tiktu pagodināts caur Jēzu Kristu. Viņam pieder gods un varenība mūžu mūžos. Āmen. 12  Mīļie, nebrīnieties par pārbaudījumu versmi, kas jums jāpieredz, it kā ar jums notiktu kaut kas neparasts. 13  Gluži pretēji, priecājieties par savu dalību Kristus ciešanās, lai jūs priecātos un līksmotu arī tad, kad atklāsies viņa spožums. 14  Ja jūs nosoda Kristus vārda dēļ, jūs esat laimīgi, jo uz jums dus diženais gars, Dieva gars. 15  Lai neviens no jums necieš tāpēc, ka būtu slepkava, zaglis vai ļaundaris vai jauktos svešās darīšanās. 16  Turpretī, ja kāds cieš tāpēc, ka ir kristietis, lai viņš par to nekaunas, bet lai godina Dievu ar to, ka saucas šajā vārdā. 17  Jo klāt ir noteiktais laiks, kad jāsākas tiesai, un pirmais tiek tiesāts Dieva nams. Bet, ja tiesa sākas ar mums, kas gan gaida tos, kuri nav paklausīgi Dieva labajai vēstij? 18  ”Un, ja taisnais tik tikko tiek izglābts, kas notiks ar netaisno un grēcinieku?” 19  Tātad tie, kas cieš saskaņā ar Dieva gribu, lai dara labu un nodod savas dvēseles uzticamajam Radītājam.

Zemsvītras piezīmes

Vai ”izlaidībai”. Sk. ”Nekautrīga rīcība” 21. pielikumā.
Vai ”nosodāmai; nepieļaujamai; nelikumīgai”.