Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

1. Pētera 3:1—22

3  Tāpat, sievas, pakļaujieties vīriem, lai tie, kas neklausa vārdam, jūsu rīcības dēļ bez vārdiem tiktu pārliecināti ticēt,  redzot, ka jūsu rīcība ir tīra un dziļas cieņas pilna.  Lai jūsu rota ir nevis ārējais skaistums — matpīņu vijums, zelta rotaslietas vai dažādi tērpi —,  bet sirdī apslēptais iekšējais cilvēks savā neiznīcīgajā skaistumā, proti, rāmajā un lēnprātīgajā garā, kas ir ļoti vērtīgs Dieva acīs.  Tā agrāk, pakļaudamās saviem vīriem, greznojās svētās sievietes, kas cerēja uz Dievu.  Tā rīkojās Sāra, kas klausīja Ābrahāmam, saukdama viņu par kungu. Jūs esat kļuvušas par viņas meitām, ja darāt labu un neļaujat nekam jūs iebiedēt.  Tāpat, vīri, kopdzīvē ar sievām esiet saprotoši*. Godājiet sievietes kā trauslāku trauku, jo jūs līdz ar viņām esat tās dzīvības mantinieki, ko Dievs jums augstsirdīgi dāvina; tā dariet, lai jūsu lūgšanām nebūtu nekādu šķēršļu.  Visbeidzot, esiet visi vienprātīgi un līdzcietīgi, parādiet brāļu mīlestību, sirsnīgu iejūtību un pazemību.  Neatmaksājiet nevienam ļaunu ar ļaunu, nedz apvainojumus ar apvainojumiem. Tieši pretēji, runājiet labus* vārdus, jo jūs esat aicināti tā rīkoties, tad jūs iemantosiet svētību. 10  ”Kas mīl dzīvi un vēlas pieredzēt labas dienas, lai attur savu mēli no ļauna un savas lūpas no melīgām runām, 11  lai viņš novēršas no ļauna un dara labu, lai viņš tiecas pēc miera un dzenas pēc tā. 12  Jo Jehovas acis ir pievērstas taisnajiem un viņa ausis — to karstajām lūgšanām, bet Jehova* ir pret tiem, kas dara ļaunu.” 13  Patiesi, kas gan jums varēs nodarīt pāri, ja jūs dedzīgi tieksieties pēc tā, kas labs? 14  Bet pat tad, ja jums jācieš taisnības dēļ, jūs esat laimīgi. Tikai nebīstieties no tā, no kā citi cilvēki baidās, un nesatraucieties! 15  Savā sirdī atzīstiet Kristu par Kungu un uzskatiet viņu par svētu. Vienmēr esiet gatavi aizstāvēties, ja kāds jums prasa pamatot jūsu cerību, bet dariet to ar lēnprātību un dziļu cieņu. 16  Saglabājiet tīru sirdsapziņu, lai tad, ja par jums runā ļaunu, tiem, kas nicīgi izsakās par jums, kļūtu kauns, redzot, cik krietni jūs kā Kristus sekotāji dzīvojat. 17  Ir labāk ciest, darot labu, ja tāda ir Dieva griba, nekā darot ļaunu. 18  Arī Kristus reizi par visām reizēm ir miris par grēkiem, taisnais par netaisnajiem, lai jūs vestu pie Dieva. Viņš ir nonāvēts miesā, bet atdzīvināts garā. 19  Pēc tam viņš ir devies sludināt gariem cietumā, 20  kuri kādreiz bija kļuvuši nepaklausīgi. Tolaik, Noasa dienās, Dievs pacietīgi gaidīja, kamēr tika būvēts šķirsts, kurā nedaudzi cilvēki, proti, astoņas dvēseles, izglābās cauri ūdenim. 21  Kristība, kas tam atbilst, tagad glābj arī jūs (nevis ar atbrīvošanu no miesas netīrības, bet ar to, ka vēršaties pie Dieva ar lūgumu pēc tīras sirdsapziņas) uz Jēzus Kristus augšāmcelšanas pamata. 22  Viņš, nonācis debesīs, ir pie Dieva labās rokas, un viņam ir pakļauti eņģeļi, varas un spēki.

Zemsvītras piezīmes

Vai ”vadieties pēc zināšanām”.
Vai ”svētīgus”.
Vai ”Jehovas seja”.