Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Bībele internetā | SVĒTO RAKSTU JAUNĀS PASAULES TULKOJUMS

1. Pētera 2:1—25

2  Tāpēc atmetiet visu ļaunumu, viltu, liekulību un skaudību, kā arī visādu aprunāšanu.  Kā jaundzimuši bērni alkstiet pēc Dieva vārdu tīrā piena, lai ar tā palīdzību augtu un tiktu izglābti,  jo jūs paši esat pieredzējuši, ka Kungs ir laipns*.  Kad jūs nākat pie viņa, dzīva akmens, ko cilvēki ir atmetuši, bet kas ir Dieva izredzēts un viņam dārgs,  no jums pašiem kā no dzīviem akmeņiem tiek celts garīgs nams, lai jūs būtu svēta priesteru saime un caur Jēzu Kristu nestu garīgus upurus, kas ir pieņemami Dievam.  Jo Rakstos ir teikts: ”Lūk, es lieku Cionā izredzētu akmeni, dārgu stūrakmeni, un nevienam, kas tam tic, nekad nenāksies vilties*.”  Tāpēc jums, ticīgajiem, viņš ir dārgs, bet tiem, kas netic, — ”tas akmens, ko cēlēji ir atmetuši, ir kļuvis par galveno stūrakmeni”  un ”par klupšanas akmeni, klinti, pret ko sadauzās”. Viņi klūp tāpēc, ka neklausa vārdam, un tāds gals viņiem arī ir paredzēts.  Bet jūs esat ”izredzēta cilts, ķēnišķīgu priesteru saime, svēta tauta, ļaudis, kas ir kļuvuši par Dieva īpašumu, lai jūs visur sludinātu, cik izcilas īpašības” piemīt tam, kas jūs ir aicinājis no tumsas savā brīnišķīgajā gaismā. 10  Jūs, kas reiz nebijāt tauta, tagad esat Dieva tauta; jums, kam agrāk netika parādīta žēlastība, tagad tā ir parādīta. 11  Mīļie, es jūs kā ienācējus un pagaidu iedzīvotājus mudinu atturēties no miesas vēlmēm, kas karo pret dvēseli. 12  Dzīvojiet krietni tautu starpā, lai tie, kas jūs nosoda un sauc par ļaundariem, redzētu jūsu labos darbus un šo darbu dēļ cildinātu Dievu pārbaudes dienā. 13  Kunga dēļ pakļaujieties ikvienai cilvēku iedibinātai varai: gan ķēniņam kā augstākajam, 14  gan pārvaldniekiem, kas ir viņa sūtīti, lai sodītu ļaundarus, bet uzslavētu tos, kas dara labu. 15  Jo Dieva griba ir tāda, lai jūs, labu darīdami, apklusinātu nesaprātīgus cilvēkus, kas runā to, ko nezina. 16  Dzīvojiet kā brīvie — nevis kā tādi, kam brīvība ir tikai aizbildinājums*, lai darītu ļaunu, bet kā Dieva kalpi. 17  Godājiet visdažādākos cilvēkus, mīliet visu brāļu saimi, bīstieties Dievu, godājiet ķēniņu! 18  Kalpi lai pakļaujas saviem saimniekiem ar patiesu bijību — ne vien labajiem un saprātīgajiem, bet arī tiem, kam grūti izdarīt pa prātam. 19  Jo ir slavējami, ja kāds panes grūtības un cieš netaisnību, vēlēdamies saglabāt tīru sirdsapziņu Dieva priekšā. 20  Kāds gan tas ir nopelns, ja jūs panesat bargu izturēšanos*, kad esat grēkojuši? Bet, ja jums jācieš labu darbu dēļ un jūs to izturat, Dievam tas ir patīkami. 21  Tieši tā jūs esat aicināti dzīvot, jo arī Kristus ir cietis jūsu labā, rādīdams jums priekšzīmi, lai jūs vienmēr staigātu viņa pēdās. 22  Viņš neizdarīja nevienu grēku, un viņa vārdos nebija nekāda viltus. 23  Kad viņu nekrietni apvainoja*, viņš neatbildēja ar to pašu; kad viņš cieta, viņš nevienam nedraudēja, bet nodeva sevi tā rokās, kurš spriež taisnīgi. 24  Viņš savā miesā uznesa mūsu grēkus pie staba, lai mēs tiktu atbrīvoti no grēkiem un dzīvotu taisnībai. ”Ar viņa brūcēm jūs esat dziedināti.” 25  Jūs bijāt kā noklīdušas avis, bet tagad esat atgriezušies pie savu dvēseļu gana un sarga*.

Zemsvītras piezīmes

Vai ”labs”.
Vai ”nebūs jāpieredz kauns”.
Vai ”aizsegs”.
Vai ”sitienus ar dūri”.
Vai ”paļāja”.
Burt. ”pārrauga”.