Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Bībele internetā | SVĒTO RAKSTU JAUNĀS PASAULES TULKOJUMS

1. Korintiešiem 7:1—40

7  Bet par to, ko jūs man rakstījāt: vīrietim ir labi nepieskarties sievietei.  Tomēr, tā kā netiklība ir ļoti izplatīta, lai katram vīrietim ir sava sieva un katrai sievietei — savs vīrs.  Lai vīrs pilda laulības pienākumu pret sievu, un sieva — pret vīru.  Sievai nav varas pār savu miesu, jo šī vara pieder viņas vīram; tāpat arī vīram nav varas pār savu miesu, jo tā pieder viņa sievai.  Neatsakiet viens otram, ja nu vienīgi pēc abpusējas vienošanās uz noteiktu laiku, lai atrastu laiku lūgšanām, un pēc tam atkal esiet kopā, lai Sātans jūs nekārdinātu jūsu nesavaldības dēļ.  Taču to es saku atļaudams, nevis pavēlēdams.  Es gribētu, lai visi cilvēki būtu tādi kā es. Tomēr ikvienam ir sava dāvana no Dieva — vienam tāda, otram citāda.  Neprecētajiem un atraitnēm es saku: ir labi, ja tie paliek tādi kā es.  Bet, ja tiem trūkst savaldības, lai tie precas, jo ir labāk apprecēties nekā degt kaislē. 10  Precētajiem es dodu norādījumus, tomēr ne jau es, bet Kungs: sieva lai neaiziet no vīra, 11  bet, ja viņa aiziet, tad lai paliek viena vai izlīgst ar vīru; tāpat arī vīrs lai neatstāj sievu. 12  Bet citiem saku es, jā, es, nevis Kungs: ja kādam brālim ir neticīga sieva un tā ir ar mieru dzīvot kopā ar viņu, lai viņš to neatstāj. 13  Un, ja kādai sievietei ir neticīgs vīrs un tas ir ar mieru dzīvot kopā ar viņu, lai viņa neatstāj savu vīru. 14  Jo neticīgais vīrs ir svētīts sievas dēļ un neticīgā sieva ir svētīta brāļa* dēļ. Citādi jūsu bērni būtu nešķīsti, bet tagad tie ir svēti. 15  Bet, ja neticīgais nolemj aiziet, lai viņš aiziet — tādā gadījumā brālis vai māsa nav pakļauti saistībām. Dievs jūs ir aicinājis mieram. 16  Sieva, kā tu zini, vai neizglābsi vīru? Un, vīrs, kā tu zini, vai neizglābsi sievu? 17  Lai katrs dzīvo saskaņā ar to, kādu daļu Jehova viņam ir piešķīris un kādu Dievs viņu ir aicinājis. To es lieku darīt visās draudzēs. 18  Vai kāds ir aicināts, būdams apgraizīts? Lai viņš necenšas kļūt neapgraizīts. Vai kāds ir aicināts, būdams neapgraizīts? Lai viņš netiek apgraizīts. 19  Apgraizīšana nav nekas, un arī neapgraizīšana nav nekas — galvenais ir Dieva likumu ievērošana. 20  Ikviens lai paliek tajā stāvoklī, kādā viņš tika aicināts. 21  Vai tu esi aicināts, būdams vergs? Lai tas tevi neuztrauc. Taču, ja vari kļūt brīvs, izmanto šo iespēju! 22  Ikviens Kunga māceklis, kas aicināts kā vergs, ir Kunga brīvlaistais, savukārt tas, kas aicināts kā brīvais, ir Kristus vergs. 23  Jūs esat nopirkti par dārgu maksu — nekļūstiet par cilvēku vergiem! 24  Ikviens, brāļi, lai Dieva priekšā paliek tajā stāvoklī, kādā ir aicināts. 25  Bet par neprecētajiem* es neesmu saņēmis pavēli no Kunga, es tikai izsaku savu viedokli kā tāds, kam Kungs ir parādījis žēlastību, lai es būtu uzticams. 26  Es domāju, ka pašreizējos apstākļos cilvēkam vislabākais ir palikt tādam, kāds viņš ir. 27  Vai tu esi saistīts ar sievu? Nemeklē iespēju aiziet no viņas! Vai tev nav sievas? Nemeklē sievu! 28  Bet, pat ja tu dodies laulībā, tas nav grēks. Un, ja neprecētais* dodas laulībā, tas nav grēks. Tiesa gan, tiem būs jaunas grūtības dzīvē*, bet es jūs gribu no tā pasargāt. 29  Lūk, ko es jums saku, brāļi: laika ir atlicis maz. Turpmāk lai tie, kam ir sieva, ir kā tādi, kam tās nav; 30  kas raud, lai ir kā tādi, kas neraud; kas priecājas — kā tādi, kas nepriecājas; kas pērk — kā tādi, kam nekas nepieder, 31  un tie, kas izmanto pasauli, — kā tādi, kas to neizmanto pilnībā; jo šīs pasaules aina mainās. 32  Es gribu, lai jūs nenomāc rūpes. Neprecētajam rūp Kunga lietas — tas, kā patikt Kungam. 33  Bet precētajam rūp pasaules lietas — kā patikt sievai, 34  un viņš ir dalīts. Tā arī neprecētajai un jaunavai rūp Kunga lietas, lai viņa būtu svēta miesā un garā. Savukārt precētai sievietei rūp pasaules lietas — kā patikt vīram. 35  Bet to es saku jūsu pašu labā, gribēdams jūs nevis ierobežot, bet pamudināt uz to, kas pieklājas, lai jūs pastāvīgi kalpotu Kungam bez novēršanās. 36  Bet, ja kāds atskārst, ka, būdams neprecēts, nespēj valdīt pār sevi,* un ja viņš ir pāri jaunības plaukumam, tad jānotiek tā: lai viņš dara, kā grib, — tas nav grēks. Lai viņi dodas laulībā. 37  Turpretī, ja kāds ir nelokāms savā sirdī un nejūt tādu vajadzību, ja viņš valda pār savu gribu un sirdī ir apņēmies palikt neprecēts, viņš dara labi. 38  Tātad tas, kas apprecas, dara labi, bet, kas neapprecas, dara labāk. 39  Sieva ir saistīta ar vīru, kamēr tas ir dzīvs. Taču, ja vīrs nomirst, viņa ir brīva un var precēties, ar ko vien vēlas, bet tikai Kungā. 40  Tomēr, pēc manām domām, viņa ir laimīgāka, ja paliek tāda, kāda ir. Es esmu pārliecināts, ka arī man ir Dieva gars.

Zemsvītras piezīmes

T.i., ticīga vīra.
Burt. ”jaunavām”. Gr. vārds attiecas gan uz vīriešiem, gan sievietēm.
Sk. 25. p., zemsv. piez.
”Jaunas grūtības dzīvē”. Burt. ”bēdas miesā”.
”Būdams neprecēts, nespēj valdīt pār sevi”. Burt. ”nepiedienīgi izturas pret savu jaunavību”.