Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

1. Korintiešiem 6:1—20

6  Ja kādam no jums ir strīds ar otru, kā jūs uzdrošināties vērsties tiesā pie netaisnajiem, nevis pie svētajiem?  Vai jūs nezināt, ka svētie tiesās pasauli? Ja jau jūs tiesāsiet pasauli, vai tad neesat spējīgi iztiesāt nenozīmīgākas lietas?  Vai nezināt, ka mēs tiesāsim eņģeļus? Kāpēc tad nevarētu iztiesāt arī laicīgas lietas?  Ja nu jums ir iztiesājamas laicīgas lietas, kāpēc jūs izraugāties par tiesnešiem tādus, uz ko draudze raugās nelabvēlīgi?  To es saku, jūs kauninādams. Vai tiešām jūsu vidū nav neviena gudra cilvēka, kas spētu spriest tiesu brāļu starpā?  Bet brālis tiesājas ar brāli, un vēl pie neticīgajiem!  Tiesādamies savā starpā, jūs jau esat kļuvuši par zaudētājiem. Vai nav labāk paciest pārestību? Vai nav labāk būt apkrāptiem?  Bet jūs paši nodarāt pārestības un apkrāpjat citus, turklāt vēl savus brāļus!  Vai jūs nezināt, ka netaisnie neiemantos Dieva valstību? Neļaujieties maldiem! Ne netiklie, ne elku kalpi, ne laulības pārkāpēji, ne vīrieši, kas ļauj sevi izmantot pretdabiskiem sakariem, ne vīrieši, kas guļ ar vīriešiem, 10  ne zagļi, ne alkatīgie, ne dzērāji, ne paļātāji, ne izspiedēji neiemantos Dieva valstību. 11  Un daži no jums tādi bija. Bet jūs esat nomazgāti, darīti svēti un atzīti par taisniem ar mūsu Dieva garu mūsu Kunga Jēzus Kristus vārdā. 12  Viss man ir atļauts, bet ne viss ir noderīgs. Viss man ir atļauts, bet nekam es neļaušu valdīt pār sevi. 13  Ēdiens ir vēderam, un vēders — ēdienam, bet Dievs abiem darīs galu. Miesa nav netiklībai, bet gan Kungam, un Kungs — miesai. 14  Bet Dievs ar savu spēku cēla augšā Kungu un piecels no nāves arī mūs. 15  Vai nezināt, ka jūsu ķermenis ir Kristus miesas daļa? Vai lai es ņemu daļu no Kristus miesas un savienoju ar netikli? Nekādā ziņā! 16  Vai nezināt, ka tas, kas stājas sakaros ar netikli, ir viena miesa ar to? Viņš taču ir teicis: ”Tie abi būs viena miesa.” 17  Bet, kas ir savienojies ar Kungu, tas ir viens gars ar viņu. 18  Bēdziet no netiklības! Jebkurš cits grēks, ko cilvēks izdara, ir ārpus miesas, bet, kas rīkojas netikli, grēko pret savu miesu. 19  Vai nezināt, ka jūsu miesa ir templis svētajam garam, kas ir jūsos un ir no Dieva? Jūs arī nepiederat sev pašiem, 20  jo esat nopirkti par dārgu maksu. Tad nu godājiet Dievu ar savu miesu!

Zemsvītras piezīmes