Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Bībele internetā | SVĒTO RAKSTU JAUNĀS PASAULES TULKOJUMS

1. Korintiešiem 5:1—13

5  Stāsta par netiklību jūsu vidū, turklāt par tādu netiklību, kāda nav redzēta pat starp tautām, — kāds no jums dzīvojot ar sava tēva sievu.  Un jūs vēl lepojaties ar to? Vai jums drīzāk nebūtu jābēdājas un jāizraida no sava vidus tas, kurš šādi rīkojies?  Kaut gan pats es esmu prom, garā es esmu klāt, un es jau esmu pieņēmis lēmumu par to, kurš tā ir darījis, it kā es būtu pie jums.  Kad būsiet sapulcējušies mūsu Kunga Jēzus vārdā un es garā būšu ar jums līdz ar mūsu Kunga Jēzus spēku,  nododiet šo cilvēku Sātanam miesas* iznīcināšanai, lai gars* tiktu izglābts Kunga dienā.  Nav labi, ka jūs lielāties. Vai nezināt, ka nedaudz rauga saraudzē visu mīklu?  Atbrīvojieties no vecā rauga, lai jūs būtu jauna mīkla — jums taču jābūt bez rauga! Jo ir upurēts Kristus, mūsu Pashas upuris.  Tāpēc svinēsim svētkus nevis ar veco raugu, nevis ar ļaunuma un nekrietnības raugu, bet ar skaidrības un patiesības neraudzēto maizi.  Savā vēstulē es jums rakstīju, lai jūs vairs nesaejaties ar netikļiem — 10  ne jau vispār ar šīs pasaules netiklajiem, alkatīgajiem, izspiedējiem vai elku kalpiem, citādi jums būtu jāaiziet no pasaules. 11  Bet tagad es jums rakstu, lai jūs vairs nesaejaties ar tādu, kas saucas par brāli, bet ir netikls, alkatīgs, elku kalps, paļātājs, dzērājs vai izspiedējs. Ar tādu kopā pat neēdiet! 12  Kāpēc lai es tiesātu tos, kas ārpusē*? Vai jums nav jātiesā tie, kas iekšpusē? 13  Tos, kas ārpusē, tiesās Dievs. ”Padzeniet ļauno no sava vidus!”

Zemsvītras piezīmes

Runa ir par miesīgu ietekmi draudzē.
T.i., draudzes garīgums.
Vai ”tos, kas nepieder pie draudzes”.