Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Bībele internetā | SVĒTO RAKSTU JAUNĀS PASAULES TULKOJUMS

1. Korintiešiem 4:1—21

4  Lai mūs uzskata par Kristus kalpotājiem un dievišķo noslēpumu pārvaldniekiem!  Bet no pārvaldniekiem prasa, lai tie būtu uzticami.  Ja mani tiesājat jūs vai kāda cilvēku tiesa, tas man neko nenozīmē. Arī es pats sev neesmu tiesnesis.  Jo es sevī nesaskatu nekādu vainu, bet tas mani vēl nepadara taisnu — mans tiesnesis ir Jehova.  Tāpēc netiesājiet pirms noteiktā laika, līdz atnāks Kungs. Viņš cels gaismā to, ko slēpj tumsa, un darīs zināmus siržu nodomus, un tad ikviens saņems uzslavu no Dieva.  To, brāļi, es jūsu dēļ esmu attiecinājis uz sevi un Apollu, lai no mūsu piemēra jūs mācītos likumu: ”Netiekties pāri tam, kas rakstīts,” — lai jūs neuzpūstos un vienu cilvēku neuzskatītu par labāku nekā otru.  Jo kas tevi padara pārāku par citiem? Kas tev tāds ir, kas tev nebūtu dots? Bet, ja tas tev ir dots, kāpēc tu lielies, it kā pats būtu to ieguvis?  Vai tad jums visa kā jau nav gana? Vai jūs jau neesat bagāti? Vai neesat jau sākuši valdīt bez mums? Kaut jūs jau valdītu — tad arī mēs varētu valdīt kopā ar jums!  Man šķiet, ka Dievs mūs, apustuļus, ir izvedis vispārējai apskatei pēdējos, kā nāvei nolemtus, jo mēs esam kļuvuši par izrādi pasaulei, gan eņģeļiem, gan cilvēkiem. 10  Mēs esam muļķi Kristus dēļ, bet jūs esat gudri Kristū; mēs esam vāji, bet jūs — stipri; jūs godā, bet mūs nicina. 11  Līdz pat šim laikam mēs esam izsalkuši un izslāpuši, esam gandrīz kaili, tiekam sisti, esam bez pajumtes 12  un pūlamies, strādājot savām rokām. Kad mūs apvaino, mēs runājam labus* vārdus; kad mūs vajā, mēs to izturam; 13  kad mūs apmelo, mēs atbildam laipni. Mūs vēl aizvien uzskata par pasaules atkritumiem un saslaukām. 14  Es to rakstu, nevis lai jūs kauninātu, bet lai pamācītu kā savus mīļos bērnus. 15  Kaut arī jums būtu tūkstošiem audzinātāju Kristū, jums tomēr nav daudz tēvu, jo, sludinādams labo vēsti, es Kristū Jēzū esmu kļuvis par jūsu tēvu. 16  Tāpēc es jūs aicinu: līdzinieties man! 17  Tādēļ es sūtu pie jums Timoteju, jo viņš ir mans mīļais un uzticamais bērns Kungā. Viņš jums atgādinās, pēc kādiem principiem es vados Kristū Jēzū — kā es visur mācu ikvienā draudzē. 18  Daži ir kļuvuši lepni, it kā es nemaz netaisītos nākt pie jums. 19  Tomēr, ja Jehova gribēs, es drīz ieradīšos pie jums, un mani interesēs nevis šo uzpūtīgo runa, bet gan viņu spēks. 20  Jo Dieva valstība ir nevis vārdos, bet spēkā. 21  Ko jūs labāk gribat: vai lai es nāku pie jums ar rīksti vai ar mīlestību un lēnprātīgu garu?

Zemsvītras piezīmes

Vai ”svētīgus”.